Kviamarka

Kviamarka næringsmiddelpark er Norges største samla næringsområde for foredling av mat. Norge, og er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Foruten produksjonsarealet finner man på eiendommen et eget pakkeri, samt en moderne oppalsavdeling for planter.

Produksjonsarealet er på . Samarbeid = Miljømessig gevinst.

COi form av røykgass fra naturgassfyrte kjeler . Meieriet driver produksjon av hvitost, prim, smør, margarin og pulver basert på myse. TINE Meieriet Jæren ligger i Kviamarka i Hå kommune. Det fremgår av bildet at stemningen var god på produsentmøte som nylig ble avholdt i Kviamarka. Mrsa og rutiner, kvalitet på smågris og slaktegris. Det ligger verdighet og respekt over dette bildet.

En høyt respektert fagmann takkes av, og en ny ønskes velkommen. Opparbeidelse og masseutskifting av hele industriområdet inkl.

Grunnarbeider, utomhusanlegg og VA-anlegg for bla. Samhandling mellom bedriftene gjør området til . Anlegget setter ny standard for meieridrift både når det gjelder volum-produksjon, innovasjon, småskala-utvikling og miljø. Kviamarka Næringspark er spesielt tilrettelagt for næringsmiddelindustri. Her finnes fra før Nortura (Prior) og Jærkylling. I dag er veien til E elendig.

Mye tyder på at Norturas nye storslakteri blir liggende i Kviamarka i Hå og ikke i Eigersund. Tine Meieriet Kviamarka , Nærbø. Sophia og Jesper Holm har ansvaret for kantina til Prima Jæren i Kviamarka. I tillegg tilbyr dei danske smørrebrød både som møtemat og catering.

Løyve etter forureiningslova til Norpri AS Kviamarka i Hå kommune. Fylkesmannen har gitt Norpri AS løyve til drift av anlegg for nedskjering og stykking av kjøtt i Næringsveien på Kviamarka i Hå kommune. Norpri tek imot ferdig slakt som så blir stykka og sendt vidare.

Vedtaket er gitt etter § i . No er planen at gamle Nærbø Meieri skal . Offisiell foretaksinformasjon.

Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster.