Kuer fakta

Kua forlater flokken når hun skal kalve. Når kalven er født, slikker hun den ren og de første dagene etter fødselen forlater hun kalven kun i korte perioder. Kalven dier fem til ti ganger per døgn, etter noen måneder blir gress den viktigste næringen.

Kalven er avvent når den er åtte til elleve måneder gammel, . Norsk storfe står gjerne på bås og i trange binger mesteparten av året. Kalvene blir tatt fra mora rett etter fødselen.

På bås har kua knapt plass til å røre seg. Oksene står inne hele livet sitt i små binger for deretter å bli sendt til slakt. OM STORFEETS BEHOV OG FORHOLDENE PÅ GÅRDEN. Dei kan kanskje sjå litt måpande, klønete og dumme ut.

Men kyr er ålreite dyr, som du absolutt bør lære meir om! Sivert Stokke er den første kua i verden Looo. Den kan spise opp en hel slette med gress på en time.

Den er ikke tynn og mager (Tynn og mager melker sur alle dager.).

Noen ganger filosoferer kua på livet. Når kua blir født blir den født med en kjønnsykdom kalt Enormus . Storfe Bufret Lignende Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer. Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius). Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Storfe, tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt.

Avkommet kalles okse- eller ku -kalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt . De fleste oksene blir slaktet når de er 6-8kg. Noen storferaser er avlet fram for å produsere kjøtt. Hva med dyrevelferden i norsk kunæring?

Kuer og okser, melkekyr og ammekyr – hvordan lever de? Når vi kjøper melk, ost, biff, kjøttkaker og pølser tenker vi på selve produsenten – melkekyr, kalver og okser som gir oss disse produktene? Storfe ble temmet allerede i den yngre steinalderen og har .

Målgruppe: Barn 6-år og voksne tilhørere). Er ku og kalv heldige, har fødselen skjedd i en egen fødebinge med mye halm på golvet. Så fort kalven er kommet ut av kroppen til mor, vil kua reise seg og slikke kalven rein for . Utrolig nok: Ku -promp bidrar til at husdyrhold utgjør en større miljøtrussel enn utslipp fra biler og fly.

Har du tips, eller er det noe i denne quizen du mener er feil eller upassende så send oss gjerne en e-post. Dyrevernalliansen har Stortinget vedtatt at båsdriften skal avvikles til fordel for løsdrift, men dette er planlagt å ta over år. Hvor mange mager har kua ? Er det ikke naturlig for kuer å gi melk da . Kuene og oksene vi har i dag, stammer fra uroksen som en gang levde i store deler av Europa, Asia og Afrika.

Rasen er utrydningstruet på et kristisk nivå, og vi er glade for å kunne bidra til vekst av denne rasen hos oss på Barnas Gård. FAKTA om ku : Kuene har delte hover som kalles klover og . Uroksen oppsto i India for omlag . Hos storfe kalles hunnen ku , hannen kalles okse eller kastrat og avkommet heter kalv frem til ettårsalderen. Før kua får kalv første gang kalles hun kvige. På tibetansk er ordet yak betegnelsen bare på oksen, mens kua heter dri eller nak.

Likevel kalles både oksen og kua på andre språk yak. Ved fødselen veier en kalv omtrent kg. Kalven får melk til den er to-tre måneder gammel.

Fra kalven er et halvt år gammel kalles den kvige eller oksekalv. Når kviga er rundt to år gammel og har født sin første kalv, . Lær mer om kalven i denne videoen. Følg teksten i leseheftet.