Ku metanutslipp

En eneste ku har blitt beregnet til å . En kurap er ikke som alle andre. Grunnen er at utslippene fra kua inneholder store mengder metan. I løpet av et år raper noen få kyr flere tonn metan ut i atmosfæren. Det er interessant å merke seg at metan har en oppvarmingseffekt som er ganger høyere enn karbondioksid.

Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en fersk rapport fra FNs Organisasjon for mat og landbruk (FAO). Verdens samlede utslipp av klimagassen metan fra drøvtyggere, sauer, geiter og griser som promper og skiter , er på millioner tonn i året, anslår forfatterne bak FN-rapporten. Utslipp som skader Jordens klima kommer ikke bare fra fabrikker og biler. Det kommer også fra kuene og oksene. For mye metan (CH4) er ikke bra for klima.

Metanutslippene fra jordbruk kommer nesten utelukkende fra husdyrhold. Fordøyelsesgasser fra ku og sau er den største kilden til utslipp, mens gjødselhåndtering står for en mindre del av utslippene. Både Ola Elvestuen (V) og Civita-utreder Joakim Sandøy viser vei for hvordan vi kan få ned utslippene fra biler og landbruk. Men verden vil bry seg særlig med hva vi oppnår på utslippsområdet hvis vi bruker oljemilliarder de bare kan drømme om, til å subsidiere grønne løsninger, skriver redaktør Magne . Fisen stinker, men det er kurapen som er farlig.

Miljøtrusselen fra kua kommer fra munnen. Legger man til utslipp av andre klimagasser som er knyttet til husdyrhol er kyr, geiter og griser skyld i utslipp . Metangass er som kjent en av landbrukets største klimagasser. Kua produserer metan som følge av dens evne til å omdanne gress til protein og fett. Mengden metan som produseres av drøvtyggere påvirkes av hvilket fôr de spiser fordi ulike næringsstoffer brytes ned til ulike bestanddeler i drøvtyggernes . Alle drøvtyggere bidrar til dette, elg, rein, geit og ku osv. Det skal visstnok bli mindre metanutslipp av å fore drøvtyggerne med . Harald Volden på UMB har forsket på dette.

Kua som støttespiller for klimaet. Kua er et viktig dyr i kampen mot klimaendringene, sa Anita Idel på seminaret Ku og klima på Litteraturhuset i Oslo 4. Men forutsetningen er at menneskene bruker kua på . Utslippene fra industrien fører til at noen forskere betalt av industrien har bestemt at kua ikke skal rape på grunn av naturlig metanutslipp. Mye av industrien er unødvendig tull. Trailere på veien i stede for tog forurenser, få bort trailerne. Tungindustrien slipper ut masse og kullkraftverkene slipper ut masse,.

ABC Nyheter): Britiske forskere har funnet ut at karrikrydder reduserer metanutslippene fra drøvtyggere med opp til prosent. Særlig effektivt skal gurkemeie og koriander være, mener Mohammad Mehedi Hasan og Abdul Shakoor Chaudhry ved universitetet i Newcastle. IHA har et veletablert forsøksfjøs for stoffskifte- og fordøyelighetsforsøk på storfe, noe som vil bli en viktig del av den praktiske gjennomføringen av metanmålingene.

Utstyret som benyttes til metanmålinger gjør forskerne i stand til å måle mengden metan som en enkelt ku produserer. Metan er en stor bidragsyter til. Forskeren mener at man kan effektivisere omdannelsen av mat til muskler i kua , både for å få mindre avfall og metanutslipp. Har du sett ny interessant naturforskning? Gjør erter og bønner at vegetarianere fiser mer og produserer mer metan enn andre mennesker?

Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens ressurser enn om alle hadde vært vegetarianere. En ny studie viser også at produksjon av storfekjøtt forurenser en hel del, skriver Newscientist. Utslipp av metan fra drøvtyggerne i Norge har gått ned de siste åra på grunn av reduserte dyretall (4). Antall mjølkeku har gått betydelig ne mens antall ammeku har økt svakt. Høyere mjølkeytelse pr ku gir en mer effektiv mjølkeproduksjon sett ifra et klimagassynspunkt.

Problemet er at kjøttproduksjonen . Biogass er en blanding av metan og karbondioksid som dannes når organisk materiale brytes ned i fravær av oksygen (anaerobt). Da blir det mindre energi igjen i gjødsel fra ku og storfe. Det er kanskje oppsiktsvekkende for VG men dette er ikke noe nytt og ukjent.

Det som er interessant og viktig er å være klar over at vår intensive form for landbruk er en viktig årsak. Dieten til dyrene har er av stor betydning og det om .