Kringkastingsrådet møter

Viggo Valle, Thor Gjermund Eriksen og Kari Sørbø . Hør folkets representanter drøfte NRKs programmer og diskutere klager. Du kan henvende deg elektronisk ved å bruke dette skjemaet. Adresse: Gammel adresse er påkrevd.

Din henvendelse blir også lagt ved saksdokumentene til påfølgende møte. NRKs ledelse med kringkastingssjefen i spissen deltar på alle rådets møter.

Underlagt: Kulturdepartementet – Medieavdelinga . Dette møtet er spesielt. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var tilstede under rådsmøtet for å redegjøre for programmet og debatten i ettertid. Da blir vinterens sportsdekning på NRK og den kommende valgdekningen to viktige temaer.

Mange reagerer på Dagsrevyens dekning av minnesmerket på Utøya. En skam for norsk presse, skriver en klager om dekningen. I en ny klage, som Evenrud leverte onsdag, skriver han blant annet at Brennpunkt gir seernes inntrykk av at tilstanden i Bergen også gjelder resten av landet.

Det ønsket får han ikke innfridd.

Det er ikke vanlig at rådet inviterer klagere, . Det var en høyst upresis framstilling blant annet i innslag på Dagsrevyen og på Dagsnytt 18. Hovedsaken er de nærmere 6. Tor-Bjørn Nordgaard – 22. Han mener NRK Supernytt ikke levde opp til dette i en reportasje fra Vestbredden 2. Flere klagesaker mot NRKs Midtøsten-dekning ble behandlet i dagens møte.

En gang i året flytter møtet ut av Oslo, og denne gang går altså turen til København. Kringkastingsrådets leder maner til ekstra stor vekt på balanse i nyhetsinnslag som er rettet mot barn. Der skal rådet blant annet høre NRK-sjef Thor Gjermund Eriksens presentasjon og tanker for framtida , og besøk fra søsterselskapet DR i Danmark.

Blant annet er det kommet flere klager på Brennpunkts dokumentar Lykkelandet. Da het det Riksprogramrådet og hadde en mer aktiv, direkte rolle. Fra lukkede møter og direkte makt, har rådet blitt et . NRK3-serien Trekant har vakt sterke reaksjoner etter premieren i forrige uke. I programmet møter seerne programledertrio Marie Kinge (18), Thomas Albertsen Dahlen (19) og Pia Dailey Christoffersen (22), alle på jakt etter å lære mer om sex. Faten tar valget ble omtalt og debattert uten at klagene var behandlet ennå.

Nettopp et eksempel på håpløs synsing. Den andre saken var da rådsmedlem Frank Rossavik, egentlig ganske harmløst, foreslo at NRK burde dyrke fram .

Rådet møtes 8–ganger i året. NRK, Sissel Wol Knut Magnus Berge og rådets leder Per Edgar Kokkvold. Faten fikk bruke det muslimske hodeplagget hijab.

Da ble en programleder nektet å bære kors rundt halsen. Hun skulle framstå nøytral i nyhetene. De behandler klagene torsdag.