Krengeprøve skip

Skipets vekt og tyngdepunktsplassering er viktige for å bestemme skipets stabilitet. Disse størrelsene kan bestemmes ved å ta i betraktning vekt og plassering av alle skipets deler og komponenter. I mange tilfeller gir dette kun et unøyaktig estimat. I en krengeprøve forflyttes en kjent vekt på skipet langs . Sjøfartsdirektoratet kan etter søknad gi dispensasjon fra kravet til krengeprøve når grunnleggende lettskipsdata kan fås fra en krengeprøve for et søsterskip og søkeren godtgjør at slike data gir pålitelige opplysninger om stabiliteten til skipet som det søkes dispensasjon for. A) Du ønsker å foreta en krengeprøve for å undersøke stabiliteten ( GM ) og tyngdepunktets høyde ( KG ) i båten din.

Båtens vektdeplasement er på tonn. En loddsnor på meter blir hengt opp over et tverrbord med et målebånd på. Med en kran fra land flytter du en kasse som veier 2kilo fra styrbord til babord side i . På tross av en krengeprøve som viste denne svakheten mens skipet lå ved kai, avseilte fartøyet på grunn av presset fra kongen, som ønsket Vasa klart så raskt som mulig.

Det ble holdt høringer etter forliset, men det ble ikke felt noen dom, ettersom kongen hadde godkjent konstruksjonen av skipet. Metasenteret (M) er skjæringspunktet mellom skipets en vertikal linje gjennom tyngdepunktet ved null krengning (ofte senterlinjeplanet på et skip ) og. Beliggenheten av tyngdepunktet for nye skip forlanges alltid bestemt ved hjelp av såkalt krengeprøve. Det kan også være aktuelt å bestemme beliggenheten av et tygde- punkt eksperimentelt, se figur. Dersom vi henger opp en modell av et skip i snorer som vist, vil tyngdepunktet alltid ligge rett under opp- hengspunktet.

Før det avholdes krengeprøve må skipskonsulenten få tilgang til linjetegninger, som er en helt nøyaktig beskrivelse av skrogets fasong. Linjetegningen er nødvendig for skips – konsulenten når han skal lage en modell av fartøyet på sin datamaskin, . Vis spesielt den forenklingen som fører fram til formelen for ”tilsynelatende heving” av skipets tyngdepunkt. Man har behov for å ta en krengeprøve på et skip. Vi registrerer følgende data i forbindelse med krengeprøven: e Krengemassen . En krengeprøve er en vurdering av skipets stabilitet og tyngdepunkt, utført på skip enn fot (meter) i lengde før de går inn i tjeneste.

Denne testen er en del av en serie vurderinger vanligvis kreves av loven før et skip kan bli godkjent av en reguleringsmyndighet for seiling. Skipsbyggere må lage ordninger for å gjøre . Krengeprøve og sluttinspeksjon for Slepebåter. I forbindelse med godkjenning av slepebåtene til Østensjø Rederi var Marine Control i polen hos Poltramp Yard og var å attesterte krengeprøve og utførte sluttkontroll.

Kontroll av skip i forbindelse med kjøp og salg. I forbindelse med kjøp og salg av fartøyer, kan Marine Control AS tilby kontroll av fartøyet, for å kartlegge tilstanden etter sertifiserings forskriftene for fartøyer under meter. Når skipet er ferdig bygget og utrustet, skal det utføres en krengeprøve.

Før skipet settes i fart skal faktisk deplasement og tyngdepunktets beliggenhet for lettskipstilstanden fastsettes. Ved bygging av flere skip i en serie med identiske hoveddimensjoner, identisk konstruksjon og skrogform, og med lik . God nøyaktighet på disse data er avgjørende for kvaliteten av de stabilitetsberegninger som skal utføres. Hensikten med krengeprøven er å fastlegge fartøyets lettskipsvekt og tyngdepunktsplassering. Emnet tar for seg prosjektering, modellering og beregninger knyttet til skip og flytende enheter.

Har eksamen i hydrostatikk og stabilitet, regningen er grei, men iom at vi ikke har noen lærebok er vi litt i tvil om noen tilleggsspørsmål. Nedenfor er de spørsmålene som er gitt på tidligere eksamener, men kom gjerne med alternative problemstillinger vi kan komme over. Hvorfor foretar vi krengeprøve ? Kven skal bruke skjemaet?