Kraftforautomat båsfjøs

Falcon tørrfôringsanlegg montert i båsfjøs for storfe. Anlegget tilpasses optimalt til alle husdyrrom. I stedet for en one-size-fits-all strategi, tar vi hensyn til din fôringsstrategi, fôrtyper, gårdsstørrelse og graden av automatisering akkurat du behøver. Fikk kjøpt en ubrukt kraftforautomat for båsfjøs de laval bc 21.

Har fra før bcsom begynner å bli sliten. Passer på samme skinne system. Biocontrol BCdatamaskin innlegg 19. Kva mjølkeanlegg er best? Flere resultater fra gardsdrift.

Løsdriftfjøs Bufret Lignende De store fordelene med lausdriftfjøs i forhold til konvensjonelle båsfjøs er dyrevelferd og arbeidskravet for gardbruker. Man fjerner så å si stereotypiene man ofte kan se i båsfjøs , fordi dyrene får rikelig med stimuli. Altså ein plan som ikkje direkte er basert på grovfôranalyse på garden, og heller ikkje er tilpassa den aktuelle buskapen når det gjeld kor store kyrne er, fett- og protein- i mjølka, om det er lausdrift eller båsfjøs , og om det er 1 appetittfôring med grovfôr.

Av Cathinka og Kjell Ivar Vi får ofte spørsmål knyttet til investering i fullfôrblander og hvilke fullfôrblandere en skal velge. Investering i fullfôrblander skyldes gjerne mål om bedret fôreffektivitet, . Han har alle ungkviger, førstegangskalvere og okser til framfôring i et gammelt, ombygd båsfjøs. Erfarne kyr, som har kalva minst en gang, går ute hele året. De fôres i rundballehekker, men kan trekke inn i en enkel hall med talle hvis de ønsker det.

Det ligger ikke til rette for inseminering av kyrne som går . Siste åra har me hatt nokre ammyekyr på bås her, og sauebingar over båsane. No skal det verte drenerande golv til sau, møkakjellaren er under fjøsen. Store bingar, fri foring av grovfor og kraftforautomat. Slik ser det ut undervegs;. I fjøs med løsdriftssystem er det også mulig å fiksere ved hjelp av fanghekker eller fôringsbåser.

Innleiing: Frå ku til sau. Bruk av eksisterande fôrbrett. To bingar og to fôrbrett. Storbinge med kraftfôrautomat. I kraftforautomaten kan man sørge for at det går en bøyle ned bak kua når den spiser, slik at ikke andre kommer å stjeler maten.

Det er også viktig at det er nok. Overgangen fra båsfjøs til løsdriftsfjøs kan være vanskelig for både bønder og kuer, sier professoren Olav Reksen. Det kan være en litt kritisk . Reime forkasse Rundballekutter. Bakporten står åpen heilt til ein sau får tildelt sin porsjon. TKS FeedRobotSystem Et unikt system for utfôring av grovfôr og kraftfôr i løsdrift eller båsfjøs.

Solide kalvebinger, leveres enkeltvis eller i moduler. Kalvebingen er satt sammen av front, sider og bakvegg. Fronten og siden er montert sammen med et spy noe som gjør åpning og lukking raskt og enkelt. Bingene kan monteres opp en og en, som doble kalvebinger, eller i større moduler.

Praktisk og solid kombifront til kalv. I løsning med høyhekk, rustfri trau og kraftforautomat. Kravet om løsdrift og forbudet mot nye båsfjøs har ført til store strukturendringer i norsk. Fjøset har melkegrav med 2xtandem. Driftsbygning i reisverk med kjeller.

Spalter og skrape langs gulvet. Plansilo og minilaster med blokkuttager, kraftforautomat og nybygget siloforsentral. Driver å lurer på å instalere eit lettere forings opplegg i fjøset, å har sett på rullende forbrett og syns det ser ganske flott ut, då vi har skinnegående kraftfor automat. Første års serviceavtale.

Skal dekke alle former for oppfølging, inkl. Spesifiser pris på bakport som opsjonspris. Kraftforautomater uten bakport. Eksisterende siloer kan bli benyttet.