Kraftfor til villsau

Vanskelig å gi deg noe eksakt her, siden foret oppgis som oftest i Fem. Ser det er nevnt kg høy pr sau pr dag enkelte plasser. Men der skal jeg ikke uttale meg så veldig hardt.

Kraftfor er alltid greit å gi, spesielt om høsten under parringa og under lamminga. Går du inn på denne siden er det . Oppstart med villsau innlegg 11.

Foring av sau innlegg 17. Flere resultater fra gardsdrift. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. I dag er kraftfôr og kraftfôrråvarer langt billigere å fôre med enn innkjøpt grovfôr. Tre uker etter paring og fram til uker før lamming klarer sauen seg med vedlikeholdsfôr.

Dette krev ulik mengde kraftfôr pr dag. Yngre søyer blir difor taparar i konkurransen om grovfôret dersom dei må gå saman med eldre søyer. Dersom tilhøva ligg til rette for det, bør også vaksne søyer i dårleg hold få ein binge for seg sjølv eller bli sett saman med 2-åringane. Norsk Kjøttsamvirke har gjennom .

Nå er det nok noen som rynker stygt på nesa av kraftfor. Det hører ikke hjemme i villsauholdet. Men du verden så praktisk det er for å få rolige og håndterbare dyr.

Våre ble halvtamme ved hjelp av høy, men sist vinter begynte vi også med litt kraftfor. Da fikk vi mange skikkelig tamme. Hvorfor velge villsau framfor vanlig sau ? Jeg kaller det for griselam. Når du fôrer opp lammet på kraftfôr vil smaken og kjøttet tilnærme seg gris, sier sauebonde Kjell Jarle Bruheim. Livlamma bør settes inn tidligere enn voksen sau for å opprettholde tilvekst framover høsten.

Søyene skal sorteres etter hold og alder. Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst. Foto: Anne Lise Norheim.

E-vitamin- mengde i kraftfôret . Odd Helge Wroldsen har fått oppgaven å være Risør Seilforenings gjeter. Saueeieren ønsker ikke at for mange har kontakt med de siden det jo er snakk om villsau. Wroldsen håper forsøket skal blir så vellykket at man jevnlig vil ta ut sauer . Mine villsaua får dagelig foring,to ganga for dagen,i perioda tre ganga førr dagen.

Men som sakt æ driv anerledes. Som i parringstida,førr at væren skal yte bedre og .

Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr , grovfôr og beite. For å få økonomi i eit overskotslamoppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis . Jeg bruker ikke kraftfor i min produksjon. På gården har vi en liten flokk med villsauer som består av søyer og vær. Tvillinglam under åringer må følges opp, da mødrene har noe lavere mjølke-.

Villsauene bor ute hele året. Valg av sauerase kan ha ulike årsaker som tradisjon og egenskaper. Det jeg lurer på er om det er noen her som vet hvor mye en sau skal ha å spise ( kraftfor ) hver dag ? Merket er en garanti for at sauen faktisk har gått på helårsbeite uten kraftfôr. Man får det som står på pakken!

Ursauen er avkommere av den opprinnelige sauen som fantes i Norge og store deler av Europa for mange hundre år siden. Min datter Anna og villsau -lammet Lotta. Sauer spiser grass, det gjør også storfe og tamrein.

Det er god utnyttelse av ressurser. Men når drøvtyggere fordøyer maten dannes metangass. Og grovt for gir langt høyere metanutslipp enn kraftfor.