Kraftfor til lam

På hausten etter sanking er det meir og meir vanleg å sluttfôre lam som ikkje er . Dette er lettast å få til dersom ein gjennomfører puljevis beiteslepp på vårbeite og ikkje gjev tilgang på alt vårbeitet med ein gong. Felleskjøpet nettbutikk – Formel Lam fra FORMEL. Fôret sikrar god proteinforsyning til rask vekst på lamma, og er samansett slik at lamma tåler fri tilgang.

Fri tilgang vil seia at lamma heile tida kan eta det dei vil. Det er svært viktig at .

For søyer og livlam fra insett til beiteslipp. Kan også gis til slaktelam opp til en kg per lam og dag. Passer sammen med de fleste typer grovfôr. Vil stimulere til god mjølkeproduksjon. For intensiv fôring med kraftfôr til søyene etter lamming.

Spesialblanding med svært høgt fiberinnhold. Kraftfôr sortiment til sau. Jeg kaller det for griselam.

Når du fôrer opp lammet på kraftfôr vil smaken og kjøttet tilnærme seg gris, sier sauebonde Kjell Jarle Bruheim. FORMEL Sau kraftfôret til søyer og livlam. Har akkuratt investert i kraftforautomat til lam, og hatt i Formel Lam. Trillinglamma få tilgang til denne. Noen som har erfaring med når de begynner å spise, og hvor mye de spiser?

Noen triks for å få de til å skjønne at de skal spise? Med stadig økende kraftfôrpriser kan det være fristende å spørre: Er det mulig å oppnå tilfredsstillende tilvekst og slaktevekt ved bare å bruke surfôr av høg kvalitet når du sluttfôrer lam ? NRK viste tidligere denne uken dokumentaren Framtidsbonden som retter et kritisk søkelys på industrialiseringen av norsk landbruk, og spesielt bruken av kraftfôr. Nå går forskere statskanalen har snakket med ut mot kraftfôrbruken i produksjonen av norsk sau og lam. Fiberrik kraftfôrblanding til oppfôring av lam.

Drøv Lam er et spesialfôr til lam der det er lagt vekt på at lammene skal tåle forholdsvis store mengder kraftfôr. Kan gis etter appetitt, men må trappes gradvis opp. Mineral- sammensetning som skal minimalisere sjansen for urinstein. Husk fri tilgang til friskt vann. En stor andel av slaktelamma har behov for sluttfôring etter sanking fra sommer- beite for å bli slaktemodne.

Den billigste måten å gjøre dette på er beiting av hå og grønnfôr om høsten. Begrensede beiteressurser gjør imidlertid at mange saue- bønder følger rådene om å sluttfôre slaktelamma inne, med en stor.

Best mulig antioksidantstaus hos søya vil bedre søya- og lammas immunforsvar, minske faren for sykdom og gi livskraftige lam med høy tilvekst. Den beste starten får lamma ved at du begynner med Drøv Sau Melkefôr minst seks uker før lamming. Noen ganger lykkes det å sette det inntil en søye som bare har ett lam , men i de fleste tilfeller blir det et såkalt kopplam.

Men det kan være alternativer, og i dette prosjektet prøves det også ut et opplegg der trillingmødre . Ved fri tilgang på kraftfôr blir lamma fort sure i magen, noe som fører til løs mage og diare. Når vi setter lam inn til sluttfôring er det viktig å skille værlam fra saulam. Atle Lende koser med kopplam. Flokker med lam tygger reint greiner på fjøsgulvet mens bonden går en runde og klør dem i ulla. Smågris-torv blanda med kraftfôr og . Da forskerne sammenlignet kjøttet fra lam som var sluttforet på kraftfôr og lam som kun gikk på beite, fant de at lammene som hadde spist utmarksfôr hadde en mer gunstig sammensetning av omega-i kjøttet.

Forskning har vist at omega-er sunt for mennesker, men om høyere omega-3-innhold i . I begynnelsen veide han lammene på en stor vekt. Nå har han kjøpt inn en bøylevekt. Lammene går inne dager etter lamming.

Storlien syns det er greit at lammene er inne til de tar til seg kraftfôr. Mange lam dør av næringsmangel de første dagene, eller er for svake når fôringen begynner. Alle lammene skal helst spise litt kraftfôr før man avslutter melkefôringen helt.