Kraftfor sau pris

Alle priser på kraftfôr og tilskuddsfôr gjelder fra hovedlager Kvalaberg eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Våre FK avdelinger og forhandlere vil påregne frakt og håndteringskostnader til sine priser.

En relativ stabil og forutsigbar situasjon på norsk korn og proteinråvarer gjør at vi allerede nå kan sette ned prisene på vårt kraftfôr. Produktet er et smakelig, proteinrikt kraftfôr med høyt innhold av E-vitamin. Selv om det er et kraftfôr laget spesielt som melkefôr kan det også brukes som eneste kraftfôr til sau fra innsetting til beiteslipp.

Ved proteinsvakt grovfôr om . Felleskjøpet nettbutikk – Kraftfor og tilskuddsfôr. Applikator Pluss Bolus Sau Les mer. Champion Champion B-vitamin – liter . Nå har ikke jeg holdt på så lenge at jeg kan uttale meg noe særlig om prisstigning, men jeg synes kraftfór prisen på mine sauer er uforholdsmessige dyre. Hva betaler dere andre sauebønder for kraftfóret?

Jeg kjøper i 25kg sekker nå, men vurderer bulk. Er det noe å spare på dette? Handler forøvrig hos FK.

Optimal fôring av sau og fôring med lite grovfôr. H i vom går ned ved auka mengde kraftfôr. Aktuelle kraftfôrslag til grovfôrerstatning. Strand Unikorn tilbyr kraftfôr til alle produksjonsdyr.

I tillegg til vårt standard sortiment produserer vi også spesialblandinger etter avtale. Vårt sortiment er under stadig utvikling i tråd med trender og kundenes ønsker. Variable kostnader (inkl. i dekningsbidraget). Produksjonsøkonomi (måltall):. Grovfôr (egenprodusert og innkjøpt).

Dekningsbidrag pr vinterfôra sau. Universal trau for kraftfor etc til sau , kalv, gris. Ta kontakt for en hyggelig prat. Alt fôr til drøvtyggere må være 1 økologisk. Sauer som får lite (mindre enn kg per dag) kraftfôr bør ha tilskudd av mineralblanding tilpasset sau , for eksempel.

Nortura betaler merpris , for tida . Salg av økologisk kraftfôr 3. Lamma henter mesteparten av fôret sitt gjennom mjølk frå mora og beite frå innmark og utmark. Når tilgangen på beite og morsmjølk er for liten til at vi oppnår den tilveksten på lamma som vi ynskjer, er det aktuelt å supplere med anna mjølkefôr og kraftfôr.

Prisforskjellen mellom Kalvegodt og kraftfôr er stor . Differansen er henholdsvis 2og. Formel Sau (bulk) og Formel Sau ( storsekk). Fem per dekar er ei oppnåelig avling på denne kulturen. Det er også tatt inn kostnader til arbeid og diesel. Prisen på arbeidet kan variere, avhengig av hvilken . Derfor er det VIKTIG å få sauer med aktuelle påsettlam til heis.

Husk at lam som er støttefôret på kraftfôr fortere legger på seg fett, spesielt saulamma. Mange utnytter leveringsvilkåra, og får med seg alle tilleggsytelsene. Egenskaper som styrke, vekt og riktig pris er nok mye av årsaken til at mange velger denne. Her er det penger å hente. FÔRHEKKER KRAFTFÔR AUTOMAT, KALV.

Eie eller leie maskiner? Produsere eget grovfôr eller kjøpe?