Konstruere 60 graders vinkel

Konstruksjon av graders vinkel. Hvordan konstruere en grader , og forklaring på hvorfor det blir grader med denne metoden. Tegn en linje og marker midt på denne linjen et punkt A. Sett passerspissen i punktet A og slå en bue som krysser linjen din til venstre og til høyre for punktet A, en halvsirkel. Punktet der halvsirkelen krysser linjen til høyre for A, .

I denne videoen lærer du å konstruere en – graders vinkel. Når vi konstruerer har vi bare lov til å bruke blyant, passer og linjal. I vinkelkonstruksjon må vi kunne tre ting. Den første tingen er å kunne konstruere 60°.

I denne første videoen viser vi hvordan man konstruerer en graders vinkel. Vi forklarer også hvorfor denne vinkelen blir grader. Vi går gjennom hvordan man halverer vinkler, samt hvordan vi konstruerer grader og grader ved hjelp av halvering.

Er du klar for vår store julekalender?

Gjør deg klar for Black Week! Vi konstruerer og halverer vinkler på og grader. Your browser does not currently recognize any of the video formats available.

Click here to visit our frequently . Nå skal vi vise skritt for skritt hvordan du ved hjelp av passer og linjal konstruerer en 60o vinkel. Trekk linjen mellom punktene A . Dette er en enklere og raskere metode enn å. ABCD der A= 0cm , B = grader BAC = grader AD=8cm og CD = jeg får ikke til i den hele tatt og vi skal liksom ha en prøve neste uke. Da er tanken at det blir mye mer nøyaktig å konstruere enn graders vinkel enn å tegne den med gradskive. Ut fra erfaring som lærer i ungdomsskole, videregående og høyskole kan jeg si at jeg aldri har sett noen tegne mer nøyaktig en graders vinjkel med passer og linjal enn . Geometri i planet – video – konstruksjon av grader. Vi viser hvordan man konstruerer en graders vinkel , og forklarer hvorfor dette blir grader.

Vinkelens tredeling: Gitt en vilkårlig vinkel , konstruer en vinkel som er en tredjedel av den opprinnelige vinkelen. Vi avsetter punktet B på linjen I. Sirklene skjærer hverandre i . Denne halverer vi to ganger. Da står vi igjen med den grønne linjen som danner en.

Dine videoer er mer lærerike enn læreren min! Halvere vinkel ranvik matte. Vi skal prøve å dele en – graders vinkel i 3. Utgangspunktet er at cos 60◦ = 1. Det er ensbetydende med å konstruere cos 20◦. Vi bruker at cos 3x = cos 2x cosx − sin 2x sinx.

Grunnleggende konstruksjoner. På denne siden finner du videoer som tar for seg grunnleggende konstruksjoner i geometri. Videoen under viser hvordan en graders vinkel kan konstrueres. Vi presente rer tre normalkonstruksjoner, halvering av vinkel og konstruk sjon av en vinkel på °. Hver for seg skriver elevene en instruksjon på hvordan læringspartneren må gå fram for å løse oppgaven. Elevene bytter instruksjonsbeskrivelse og utfører konstruksjonen uten å stille spørsmål til partneren.

Det kan være en god ide å skrive testen på papir, for å kunne regne i fred og ro. Les hvert spørsmål grundig. Se deretter på svarmulighetene som vises og velg så det svar som du mener er riktig.

Når du er ferdig setter du deg ved din pc og krysser dine svar inn.