Kjøttproduksjon miljø

Ny forskning kan gi biffen din en bismak. Det viser seg nemlig at det røde kjøttet krever ti ganger så mye ressurser som andre kjøtt og meieriprodukter. Det at kjøtt , melk og egg gir utslipp av klimagasser er ikke noe nytt. Det er stor forvirring rundt hva som er miljøvennlig forbruk av rødt kjøtt. Politikerne er uenige og forbrukerne er likegyldige.

Nedgang i produksjon og forbruk av kjøtt , spesielt av rødt kjøtt , er en stor fordel for både miljøet og folkehelsa.

Kjøttforbruket pr innbygger har i samme periode økt med over prosent. Faktisk står de bak prosent av verdens klimagassutslipp. Det er mer enn utslippene fra hele transportsektoren til sammen, sier daglig leder Tone Granaas i Grønn Hverdag. Verdens forbruk av kjøtt fører altså til mer klimautslipp enn . Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt , uten å forstå hvor negativt det er for miljø og klima.

Er du glad i kjøtt , men bekymret for de etiske og miljømessige konsekvensene av kjøttproduksjon ? Her er tips om kjøtt som gir liten miljøbelastning. Det hevdes ofte at kjøtt er mer skadelig for miljøet enn vegetarmat. Hvorfor er det slik, og hvor mye mer belastende er kjøtt , melk osv enn plantemat?

Det krever trolig et visst politisk mot å sette miljø — og bærekraftshensyn foran kortsiktige økonomiske interesser. Få politikere tør å fortelle folk at vi må spise mindre kjøtt , men når miljøkonsekvensene av norsk kjøttforbruk blir overlatt til forbrukeren, får vi et problem. Siden forbrukerne ikke er klare til å . Mange piler pekte etter hvert mot Norges miljø – og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Der fikk vi hjelp av forsker Laila Aass, som satte opp en utregning med helt åpne forutsetninger og kilder. Sauer vokser normalt uten soya og korn, og lam på utmarksbeite inneholder mer omega-3-fettsyrer enn lam sluttfôret med kraftfôr. For det andre brukte FIVH feil tall når det gjelder hvor mye kjøtt som kan produseres ved å fôre sau. Ifølge professor Knut Breirem ved Universitetet for miljø – og biovitenskap . Befolkningsvekst og en dreining mot et vestlig kosthol med økt konsum av kjøtt. Salat er tre ganger farligere for miljøet enn bacon.

En ny forskningsrapport viser at salat og flere andre grønnsaker slipper ut mer klimagasser enn kjøttproduksjon. Alle vet at kjøttproduksjon opptar en langt større del av jordens ressurser enn om alle hadde vært vegetarianere. En ny studie viser også at produksjon av storfekjøtt forurenser en hel del, skriver Newscientist. Dette selskapet jobber for å sikre liv verdier og miljø – nå søker de flere digitale hoder.

Industriell kjøttproduksjon forurenser i tillegg både luft, jord og vann, blant annet på grunn av gjødselmengdene som skapes. Men den politiske diskusjonen om de . Det er mye å hente i Norge på mer klimavennlig kjøttproduksjon. Utslippene fra kjøtt varierer mye fra gårdsbruk til gårdsbruk. Forskere fra Norges miljø – og biovitenskapelige universitet har konkludert at med grovfôr av god kvalitet, god fôrutnyttelse, avlsarbei fruktbarhet og god helse, kan man kutte .

Grovfôrseminar – Fjellandbruket. Klimasmart mjølk- og kjøttproduksjon. Norges miljø – og biovitenskapelige universitet . Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap.

Hei jeg skal ha en presentasjon om at forurensingen rundt kjøtt ettersom dette ifølge flere kilder spesielt understreket i dokumentaren Cowspiracy forurenser mer enn hele transportnæringen, det jeg lurer på er hvordan er det kjøtt forurenser? Får det ikke helt til å stemme? Når jeg sier husdyrhold tenker . Miljøtips for kjøttetere.

Men ikke alt kjøtt produseres på en måte som er forsvarlig for miljøet og dyrevelferden. Her finner du tips om kjøtt som smaker bedre for samvittigheten. Kjøttet vi finner i butikkene kan ha svært forskjellige historier bak seg, både når det gjelder hvordan dyra har .