Kjøttfe til salgs

Livdyr av kjøttfe for salg. Oversikt over kjøttfe for salg i Vest. Frikk av Rudsar f-feb 15 . Her finn du et utvalg av kviger og kyr for salg i Vest-regionen. Om du velg kjøpe fra andre forlang veterinær attest med godkjent klauvstatus osv Robuste innmeldinger av eldre livkalv og ungkviger Ta kontakt om spørsmål.

Charolais er en kjøttferase, og blir altså ikke brukt til mjølkeproduksjon.

Rasen har likevel gode . Avlsokser av kjøttfe til salgs. For å unngå smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, er det laget retningslinjer. Viss det av ein eller annan grunn ikkje er aktuelt å kjøpe livdyr frå Nortura, kva slags alternativ har ein?

Annonse i lokalavisa, eller ringe til eit lokalt slakteri som aldri har noko eller finnast det betre alternativ? Skal man drive stort med moderne kjøttfe som f. Limousin må man uansett hjelpe til i. Har periodevis livdyr for salg , stambokførbare og ikke.

Har noe inngjerdet beite, ca da . Noen raser, mens gode kjøttprodusenter kan være direkte farlig å håndtere bakken. Dette betyr at en hest eller en bil ATV for sitt arbei og kostnadene for dette må også vurderes i beregningen av sluttresultat . Kriterium for kjøttfetillegg. Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker). Prima Jæren Skip to content.

Kalver tar plass og det kan da være behov for å selge kalver for å få plass til andre dyr i besetingen. I hovedsak er det da oksekalven som selges. Vi ser at stadig flere og flere benytter seg av inseminering på kjøttfe og dette er en god utvikling for avlsarbeidet i Norge. Bruk av kjøttfesemin kan være en lønnsom investering på melkebruket. Det er først og fremst kyr man ikke ønsker å rekruttere døtre etter til melkeproduksjon man bør vurdere å bruke kjøttfesemin på.

Avkom etter disse kan enten fôres opp til slakt eller . Horns Slakteri satser videre på kjøttfe og har nå innført et eget kjøttfetillegg for å øke satsingen på storfeproduksjon. Som et ledd i vår kjøttfe – nisje, ønsker vi å kvalitetssikre kjøttfeslakt som kommer inn til vårt anlegg. Grilstad-tillegg 1–dyr, Kr.

Ikkje med: Arbei maskiner, hus og renter. Hva betyr døde og kreperte kalver i en besetning med kalvinger og salg av kalven etter avvenning.