Kjøp av livdyr sau

Mattilsynet kan i noen tilfeller gi dispensasjon for flytting av småfe over fylkesgrenser eller andre veterinære soner. Kjøper må da først sende skriftlig søknad til Mattilsynet (region- eller distriktskontoret) om dette. NKS (rasekode 1), kvit spælsau (rasekode 4) og sjeviot (rasekode 3). Tillegg: kr per poeng over 1i O-indeks. Prisen fastsettes etter gjeldende indeks på salgstidspunktet.

Kåra lam som kjøpes inn til ringen, skal betales med veiledende pris.

Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe? Praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for flytting av småfe. Det rådes til å kjøpe dyr innenfor eget fylke, dette går som regel greit etter søknad så sant det er en selger-besetning som oppfyller kravene ihht regelverket, og det ikke er sau hos kjøper fra før.

Se info fra Mattilsynet . Tilførselssjefene for sau har vedtatt å følge Norsk Sau og Geit sine priser ved omsetning av avlsdyr av sau. Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av liv- og fôringsdyr. Du kan sende en e-post direkte til vår livdyrformidling om du har spørsmål, har en melding du vil sende, eller vil kontaktes.

Har en skråning på ca mål, og tenkte jeg ville ha noen sauer der på vår- sommerstid og slakte selv til høsten.

Nortura, dette består av både avlsdyr og fôringslam. Du må søke hos mattilsynet, om besetningen du skal kjøpe hos har lov å selge livdyr. Flere resultater fra gardsdrift.

Fatland bruker rettledende livdyrpriser fra Norsk Sau og Geit som grunnlag. NKS) og farga spælsauer til salgs. Akershus, Geir Ola Disseru tlf. Suffolkvær, tre år gammel, til salgs.

Bjerkreim, Knut Vikeså, tlf. Er du i oppstartsfasen og ønsker å kjøpe livdyr , eller har du besetning i full produksjon og har sau – eller værlam til overs? Har du skinn, ull eller annet produkter fra Grå trøndersau ? Det forutsettes at alt salg foretas innefor regelverket til Mattilsynnet og norsk lovverk. Send annonse tekst og evt. Fjellaren anbefalar desse to bøkene: Når kunnskapen og det formelle er på plass kan ein finne ein produsent i sitt distrikt som sel livdyr.

Selje, Vågsøy, Eid og Stryn. Det er mulig å annonsere her. Ein kan sjølvsagt søkje Mattilsynet om å kjøpe livdyr utanfor.

Fotråte er med stor sannsynlighet introdusert til Norge i forbindelse med import av sau til Rogaland. Sykdommen ble ført videre til Aust-Agder ved kjøp av livdyr fra Rogaland.

Vi har i bekjempelsen av sykdommen erfart at også denne sykdommen kan ligge på lur en stund i besetningen før den viser seg i . Og få være med på høydepunkter som f. Og ikke minst, du veit . En mann i Nordland har tatt kontakt med flere lokale bønder med spørsmål om å få kjøpe en sau. Han kom alene i en bil og var veldig høflig, men det er ikke lov å selge livdyr til privatpersoner dersom de ikke har godkjenning fra Mattilsynet, så jeg måtte si nei, sier hun til avisa Helgelendingen. Lammet må være av en slik kvalitet og størrelse at den følgelig kan nyttes til avlsvær samme høst.

Lamma skal være i så god utvikling at de kan pares . Kva er normal pris på livdyr ? Man må søke Mattilsynet om overtakelse av besetning. Livdyr av Gammelnorsk Sau. Vi selger flokker av livdyr til kystfolk. Vi vil helst at dyra skal få gå fritt ute og overvintre på lyngbeiter. Vi setter sammen flokker med gode dyr med minst mulig slektskap og leverer også med en høvelig god avlsvær.

Vi anbefaler alltid å kjøpe med et par voksne dyr slik at flokken vet å oppføre seg. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Avisen Helgelendingen (krever abonnement) som melder tirsdag om en mann som har forsøkt å kjøpe levende sau i Leirfjord og Sandnessjøen.