Keeper® l konsentrat

Eneste ugressmiddel med langtidseffekt. Spesielt velegnet til hageganger, gårdsplasser og andre udyrkede arealer som man vil holde fri fra ugress hele sesongen med bare 1 . Systemisk virkende middel mot brennesle, kveke, skvallerkål og annet ugress i hageganger, innkjørsler og gjengrodde arealer. Har ingen virkning på frø i jorden. Ny plen kan sås etter dager. Består av aktive stoffer.

Glyfosat som bekjemper alt ugras helt ned i roten, og diflufenikan som hindrer alle nye ugrasfrø å spire i inntil måneder. Kjøp BAYER GARDEN UGRESSMIDDEL KEEPER L 2ML online hos BAUHAUS. Spesielt egnet til hageganger, gårdsplasser og andre udyrkede arealer som man vil holde fri for ugress hele sesongen med bare 1 . Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Keeper mot ugress konsentrat. Formulering: Løselig konsentrat. Merknad: Se på etiketten til preparatet. Konsentrat mot skadeinsekter og bladlus . Mattilsynet anbefaler at det går en periode på dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.

Behandlingsfrist vil etter hvert bli påført på etiketten. Sweet Woodruff This is a perfect shade loving plant if you have a shady, difficult spot you want to cover. These white flowers will bloom in May and June. They are simple and even smell great too! Gorgeous Plants that LOVE Lenten rose . Vurdering teratogenicitet.

Glyphosat forårsaket ikke utviklingstoksisitet hos rotter og kaniner. Virksomt stoff, Glyfosat: 120. PLENRENS KEEPER TOTAL MOT UGRESS 5ML KONSENTRAT. LANGTIDSVIRKENDE 2ML.

Re: Roundup fra Sverige. Mener Roundup konsentrat for hobbybruk har akkurat det samme, men mener den er dyrere. Skal stå i låsbart skap så du må spørre etter det.