Kampvise prinsippet

Ett fag jeg brenner for er Kroppsøving. Skolen er ett av de få stedene hvor samfunnet kan treffe alle ungdommene, dermed blir også kroppsøvingsfaget stadig viktigere i ett samfunn hvor ungdommen sitter mer og mer stille på fritiden. Hva menes med overskriften lurer du kanskje på? Undervisningsprinsipper – Makis prinsippet.

Samarbeid (sosialisering). Konkretisering betyr å gjøre læringsstoffet . Opp gjennom årene har de gjennomgått flere transformasjoner etter å ha vært brukt i praksis og tilpasset. Siden trivsel, aktivitet og individuell tilpasning står som tydelige mål både i kroppsøvingsfaget og i den frivillige idretten, er det naturlig at prinsippene om motivering, aktivisering og individualisering regnes som de imperative prinsippene. De relative prinsippene konkretisering, variasjon, samarbeid og evaluering skal være . Navnet er satt sammen av forbokstaven til åtte sentrale prinsipper.

Kort fortalt går det ut på at treneren skal tilrettelegge treningene slik at de oppfattes konkret nok til at utøverne forstår hva som skal gjøres. En selvfølge er også at . I dag brukes mange metoder sammen med andre hjelpemidler enn tavle og annet tradisjonelt utstyr. Prinsippet for undervisningen følger kriteriene MAKVISE:. MAKVISE er en forkortelse eller et huskeord for planlegging av undervisning og trening. Ordet står for prinsippene motivering, aktivisering, konkretisering, variasjon, individualisering, samarbeid og evaluering.

Sammendraget forklarer hva disse prinsippene betyr for treningsledelse. I kroppsøving kan man altså gjøre mye for å fjerne dødtid. Vurdering Skal vurdera om elevane har oppnådd det dei skal, skal støtta elevane si læring og bidra til at læring skjer på eit nasjonalt nivå. Eg har brukt diamantskjemaet som Langeland skule har utarbeida når eg har planlagt undervisning.

Dette ordet gjør det litt lettere for deg å huske og bruke åtte sentrale prinsippene på dine . Metode, planmessig fremgangsmåte, især i vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper. For å skape mest mulig motivasjon hos elevene har Brattenborg og Engebretsen presentert noen undervisningsprinsipper som en lærer kan ta i bruk i undervisningen. KAMPVISE er en slik huskelapp. Dette er min avsluttende bacheloroppgave etter tre år på faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag ved Høgskolen i Hedmark, Elverum. Oppgaven er skrevet som følger av min interesse for idrett, fysisk aktivitet, og bevegelsesglede.

Gjennom flere års erfaring innen idrett, både som utøver og instruktør, har motivasjon . Sentrale begreper er planlegging, mål, innhol prinsipper , metoder, vurdering og tilpasset opplæring. Det settes også fokus på jenter og gutters ulikheter med tanke på interesser og erfaringer med idrett og kroppsøving. Boka er inndelt i følgende kapitler: 1. Læreplanverket for Kunnskapsløftet av . Interaktive tavler og inkluderende opplæring.

Bruken av digitale enheter i undervisningen har økt sterkt det siste tiåret, spesielt i videregående skole. Dette har bidratt til at mange lærere har måttet tilpasse seg en ny, digital skolehverdag. De fleste elevene og lærerne mener at bruk av.

IKT styrker motivasjonen, fører til økt variasjon og kan forsterke læring. Da mister det fort nytteverdien. Tilpasset den enkelte klasse og elev. Når vi er ute i praksis (lærerstudent) skal all undervisning vi har baseres på MAKVISE.

På den måten lærer vi å . Det finner ulike oversikter over undervisningsprinsipper. I fysisk aktivitet og idrett er progresjon viktig, og derfor er det med som et prinsipp. I Aktivitetslederkurset brukes.

Treneren stilte for høye krav til deltagelse”.