Kalver til salgs

Her finn du et utvalg av kviger og kyr for salg i Vest-regionen. Om du velg kjøpe fra andre forlang veterinær attest med godkjent klauvstatus osv Robuste innmeldinger av eldre livkalv og ungkviger Ta kontakt om spørsmål. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

Vi stiller som krav at hver enkelt kalv eller fôringsdyr vi formidler, har med helseattest eller egenerklæring som gir opplysninger om helsetilstanden til dyret og. Vi har regelmessig oppdatering når det gjelder livdyr av kviger og kyr til salgs.

Jeg opplever ihvertfall stor interesse for oksekalver. Hvordan er det å få tak i foringsdyr? Lurer på å starte opp med foringsdyr vedsida av sauedrifta me har nå.

Salg av Hereford innlegg 27. Lufteveilidelse – kalv innlegg 10. Drektighetstester til storfe innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Bedekt med stambokført okse.

Prispolitikken rundt norske kalver kommer på spissen av to årsaker. Hver sjette biff i Norge må nå hentes fra utlandet, og importbehovet øker. Kalvene er innmeldt for salg , men ingen vil kjøpe dem.

Høylandsfe kalver og kviger selges. Overskuddet av fôringsdyr er nå skremmende høyt i enkelte områder. Nortura er bekymret og kan ikke se noen løsning på problemet i overskuelig framtid. Les også: Fortsatt mye fôringsdyr til salgs. Blant dem som har flere oksekalver enn han har plass til i fjøset er Knut Ove Myklebust og kollegene i Valldal . Her kan du legge ut annonse hvis du har kyr, kalv eller kastrater til salg.

Husk å ha med: Navn på selger, tlf, og hvor i landet dette er. Mulighetenes marked Varslinger Ny annonse Meldinger Min FINN. Vis kartsymboler: Auto ▽. For å unngå smitte, og samtidig å ivareta en kontrollert livdyrtrafikk, er det laget retningslinjer. Ypperlig til både hummer og krabbeteiner.

Pris kr eks mva ( kr 2inkl mva ). Kona Elin jobber som barnepleier.

De har to døtre på og år. Takket være Kåre Stigsrud på Tyristrand sitt brennende engasjement for kalveproduksjon, fikk Asle Strømsodd . Fine drektige kviger av rasen Charolais. For tiden har vi en budskap på cirka ammekyr med kalver , totalt rundt dyr. I ammekuproduksjon blir dyrene ofte mye eldre enn i melkeproduksjon, og vi har ammekyr som er år gamle og som fortsatt får kalver og produserer som de skal.

Ikke hadde vi en går og ikke var det noen til salgs i området heller. Dekningsbidrag sone AK distrikt utmarksbeite, 425. Ny og lite brukt genetikk i Norge. I tillegg embryo oksen Junior ET av Utgårdstrøen, se bildet. FF okser etter Cesario Mn, Rouseilhou og Triompha MN.

Kolla okser etter den mest poulære kolla oksen i Frankrike nå, Claudius PP. Toppgenetikk etter Cameos og Bavardage . Vi hele tiden utvidet utvalget av produkter, også fra andre leverandører og tilbyr omfattende løsninger og ustyr for stell og fôring av kalver og andre husdyr. Produktene vi tilbyr er utvalgt med basis i krav . Vi har fått fire nye kalver på gården, Skjeivhornet har fått en okskalv som heter Christer, Frøya har fått en kvige som heter Marte, Roberta har fått en kvige som heter Ida og prinsess har fått en kvige som heter Othilie. Christer og Frøya hadde begge en litt trøblete start men med litt hjelp fra Brynjar og Julie .