Innovasjon norge støtte

Har du et selskap med innovativ forretningsidé og ambisjoner om vekst? Bufret Lignende Lån, tilskudd og garantier. Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet. Det fins egne tjenester for landbruksbedrifter).

FOR HVEM Små, mellomstore og store bedrifter over hele landet, i alle næringer.

Mange av disse kvalifiserer ikke til støtte. Vi anbefaler deg derfor å sette deg godt inn i kravene til støtte , og også diskutere ditt prosjekt med våre dyktige rådgivere på Gründertelefonen. Vi finansierer lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling, utvikling eller nyetablering.

Eksempler på tiltak som vi støtter kan være forskning og utvikling, tekniske forstudier, opplæring, konsulentbistand og messedeltakelse. Vi kan også finansiere investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Gjort riktig, kan du få inntil 600.

Avhengig av hvor langt du har . Små gründere uten midler som virkelig trenger støtte får det ikke!

Staten sier dem vil ha unge Gründere som kan starte nye firmaer i Norge som også kan bidra til å skape arbeidsplasser, men det er veldig vanskelig å få til noe som ung . Vi har vunnet Telenor Mobile Challenge, med blant . Det finnes mange støtteordninger rettet mot næringslivet. Formålet er blant annet å støtte næringsutviklingen i hele landet og bidra til innovasjon. Hvert år brukes rundt fem milliarder kroner på ordningen, og midlene gis som direkte støtte eller lån. Mellom 4og 5millioner . Og mener effekten er tydelig. Etablerertilskudd er støtte til utvalgte personer for utvikling og etablering av egen bedrift.

Selskapet er prosent statlig eid ved Nærings- og . Kast forretningsplanen i bøtta! Fortell oss hvordan du skal tjene penger! Her kommer noen gode råd og gründertips fra divisjonsdirektør Hans Martin Vikdal. Tilskuddet skal gå til å videreutvikle tjenesten.

Innovasjon Norge er et statlig norsk særlovselskap stiftet 19. Søknaden ble sendt før vi lanserte tjenesten, og vi håper de som besluttet støtten er tilfredse med resultatene vi har. Bak satsingen står siviløkonomene Kristian Hauge Soheim og Andreas Kamøy.

Vår businessmodell er lagt opp etter tre punkter: effektivitet, kvalitet og pris.

Vi bruker nye teknikker og har som mål ikke å bruke mer enn minutter per klipp .