Innmarksbeite til sau

Går ein ut ifrå tal frå Norsk. I tillegg vil dyr på beite ha betre dyrevelferd og helse enn dyr som står inne. Innmark i stedet for i utmark.

Ved overgang fra tradisjonelt sauehold i utmarka til full eller delvis innmarksbeiting er det en hovedutfordring å finne en optimal balanse mellom arealgrunnlaget og dyretall. Når en ser bort fra vår- og høstbeiting på innmarka, har sau på permanent innmarksbeite ca. Hei Jeg er en som kunne tenke seg å starte sau og har noen spørsmål.

Jeg kan få leid en gård som det har vært melkeproduksjon på før og på gården er det ca mål dyrket mark og ca 5mål med godt beite. Jeg har fast jobb utenom som er veldig fleksibel slik at planene er ikke å leve kun av sau. Forenhet pr vinterfora sau pr daa innlegg 26. Tilskudd på villsau innlegg 13.

Flere resultater fra gardsdrift. Del på:Skriv ut: Beiting på innmark vår og haust er aktuelt på mange sauebruk. På mange sauebruk kan det vere ønskjeleg eller nødvendig å beite innmarka i kortare eller lengre periodar om våren . Beitebruk for kjøttproduksjon.

Næringsbehov og krav til beite.

Arealkrav til ulike type beite. Produksjonsresultat og økonomi med godt beitebruk. Kvifor er godt beitebruk på innmark viktig ? Godt fôr-høgt grovfôropptak. Erfaringer fra innmarksbeite Rendalen. Fri tilgang på mineralnæring.

Sauen blir dritlei samme arealet og leter etter muligheter for å rømme. Krever gode, solide gjerder. I spreiearealskjema er det ein eigen ”boks” for utrekning av beitetid for dei ulike dyreslaga som syner kor mange GDE beitetida utgjer. Den norske sauen er ikke skapt for å gå på innmarksbeite. Det gir flere sjukdommer og økt smittepress.

Du kan søke om tilskudd til dyr på beite fra og med 1. Planteforsk Tjøtta fagsenter. Ved utsatt slipp til fjellbeite vil lammene være større, og sannsynligheten for tap av lam like etter utslipp blir. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Les også: 2kan miste beiteretten . Når skal første pulje leveres til slakt?

Hva er vanlig beitesleppdato?

Hvilken tilvekst bør jeg ha på vårbeite og høstbeite? Hvilke flaskehalser har jeg når det gjelder beite. Vegetasjonsdekt areal som på vegetasjonskartet har tilleggssymbol for meir enn dekning av bart fjell eller blokkmark, får redusert beiteverdi. Det same gjeld rishei med høg dekning av lav eller finnskjegg. Grassnøleie, smyleutforming.

Det aller viktigaste er å ha ein god plan for beitinga, og særleg er det viktig dersom du ikkje har tilgang til utmarksbeite, seier Finn Avdem som er fagsjef for småfe i Nortura. Fôrbehovet til sauane er stort i periodane med høg produksjon, noko som gjer at kvaliteten på beite som skal brukast må vera god. Samtidig er jevnlig beiting, kanskje i kombinasjon med slåttonn, viktig for å holde beitelandskapet i hevd.

Her gjør husdyr en viktig jobb ved å beite ned ungtrær. Andre nettsteder fra Mattilsynet. Både de som har dyr på beite og de som ferdes der det går beitedyr, bør kjenne til hvilke lover og regler som gjelder rundt beiting.

Kommunen kan ha egne vedtekter for blant annet beiteti båndtvang.