Inkubator siva

Siva går bort fra årlige utlysninger og åpner for løpende opptak til sine innovasjonsprogram. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og. En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

SINTEF Raufoss Manufacturing AS og Elkem AS er tatt opp i den nye ordningen Norsk katapult. De får i oppdrag å etablere nasjonale testsentre som skal være et tilbud til innovative bedrifter fra hele landet. SIVA – inkubatorer og næringshager. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. Gå til Siva : Behov for en inkubator eller en næringshage?

Kunnskapsparken er del av det nasjonale inkubatorprogrammet til SIVA. Siva er aktiv eier i alle innovasjonsselskapene og driver det nasjonale inkubatorprogrammet. Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye vekstbedrifter eller for å utløse vekst i eksisterende bedrifter. De ulike inkubatorene spenner bredt, både med . Kompetanse, nettverk og kapital. Driv samarbeider med akademia, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, etablerersentre, næringshager og andre innovasjonsmiljøer, for å gi din idé best mulig vekstgrunnlag.

Inkubator Ås tilbyr hjelp til utvalgte prosjekter, gratis eller sterkt subsidiert. Daglig leder: Simen Hesleskaug. Bedrifter tilknyttet en næringshage eller inkubator har høyere verdiskaping enn sammenlignbare bedrifter som ikke er en del av Sivas nettverk viser ny rapport. Faglig og sosial koblingsarena for gründere, investorer, forskning og industri. Gir forretningsrådgivning fra idé til marked.

Siva bidrar med kapital, kompetanse og. Nyskapingsparken er Bergens eneste inkubator og eies av Bergen Teknologioverføring AS (BTO). Vi er finansiert av Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune, Universitetet i Bergen og SIVA. Siva har eierskap i ca 1innovasjonsselskap over hele landet.

De fleste selskapene er i tillegg tatt opp i Sivas utviklingsprogram for inkubasjon og næringshager. Siva tilbyr en basisfinansiering til inkubatorbedrifter og inkubatorer som følger Siva programmet. Som inkubatorbedrift hos oss har du mulighet til å få støtte til opptil av dine utgifter opptil et avtalt beløp. Evaluerer SIVA sitt inkubator – og næringshageprogram.

Sammen med SNF (ved NHH) og Ideas2Evidence skal Senter for nyskaping gjennomføre en midtveisevaluering av SIVA sitt inkubator – og næringshageprogram. Oppdraget, som ble vunnet i konkurranse med sterke . Silicia – Vestfolds teknology incubator. Vi ble en av fem utvalgte og er blitt tildelt MNOK over en to års periode.

Siva setter av millioner til et nytt industrielt samarbeidsprosjekt. Arenaer for industriell nyskaping har til hensikt å knytte tettere bånd mellom industri og . Potensielle vekstselskaper. Kontorfellesskap med faste møter og veiledning.

ProtoMore StartUP har SIVA inkubator , og er en del av den gode nyheten som SIVA i dag kunne slippe på sine nettsider.