Industriell bioteknologi

Innenfor anvendt ( industriell ) bioteknologi prøver man å integrere naturvitenskap og ingeniørvitenskap i den hensikt å utnytte mikroorganismer, plante- og dyreceller eller annet biologisk materiale for produksjon av nyttige produkter og tjenester. Bioteknologien har i den senere tid vært inne i en rivende utvikling og er . Studieretninger kjemisk prosessteknologi, kjemi, bioteknologi og materialkjemi og energiteknologi. Sivilingeniør femårig master.

Kjemi, prosess, bioteknologi , materialteknologi.

Masterprogrammet i industriell kjemi og bioteknologi er en 2-årig sivilingeniørutdanning ved NTNU i Trondheim, for studenter som opptas fra ingeniørhøgskole. Utdanningen gir solid innsikt i den spesialiseringen du velger og forståelse av de industrielle prosessene som brukes. Samtidig lærer du prosjektarbei . Teknologien er brukt innen utvikling av farmasøytika, vaksiner, biomaterialer, enzymer, mat, fôr, kjemikalier og energi. Søk på Samordna opptak, med elektronisk identitet fra MinID.

SINTEF Materialer og kjemi har en sterk posisjon innenfor forskningsområdene mikrobiell . Det vil bli gitt en innføring i . Aktuelle kompetansemål i læreplanen.

Etter Vg- studieforberedende utdanningsprogram. Et eksempel er fremstilling eller bruk . Jeg er en gutt som kom inn på dette studiet i fjor ( industriell kjemi og bioteknologi , siv.ing, NTNU), men som fikk utsatt plassen til i år. Etter å ha vært i militæret i snart ett år, er jeg usikker på om jeg ønsker å ta den plassen . Legg til i jobbønsker Registrer deg i CV- database. Industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig sivilingeniørutdanning som gir brede grunnleggende ferdigheter innenfor kjemi og andre naturfag.

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen SIVILINGENIØR – INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI (5-årig master). Studiet går under: Teknologi, ingeniørfag og arkitektur. Det er registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på studiested. Det er registrert relaterte studier, og det finnes relaterte yrker til . Ansvarlig avdeling Avdeling for ingeniørfag.

Undervisningssted Fredrikstad. Emneansvarlig Birte Sjursnes. Learn about working at FORENINGEN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI. Join LinkedIn today for free.

See who you know at FORENINGEN NORSK NETTVERK FOR INDUSTRIELL BIOTEKNOLOGI , leverage your professional network, and get hired.