India kolonisering konsekvenser

Hvis India ikke hadde vært koloni ? Les svarene og finn lenker her. Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Kama Sutra ble kopiert i smug, dette kan du lese mer om i boken Bedmanners . Kolonisering av India Hvorfor kolonisere India ? KRIG Mange døde, mye sult og ingen . India fikk for eksempel det symbolske tilnavnet “Juvelen i kronen”, for det var ikke bare en koloni for britene, det var et mektig statussymbol!

Hvilke følger fikk imperialismen? B) Velg deg ut et land eller område som har vært kolonisert. India India har gjennom mange århundrer vært en sivilisert nasjon, som utviklet internasjonal handel virksomhet med blant annet . Eksempler på de negative konsekvensene kan være: Etter imperialismen var rikdommen India hadde hatt utrolig svekket.

Prisene på varer som var produsert i India var for høye til å konkurrere med importerte varer. Grunnen til dette var det at The East India Trading Company solgte mye varer og kjøpte materialene billig . India , republikk i Sør-Asia, strekker seg fra Himalaya i nord og omfatter hele Deccanhalvøya i sør, er omgitt av Arabiske hav og Bengalbukta, grenser mot Pakistan i vest, Kina, Nepal og Bhutan i nor og Bangladesh, Kina og Myanmar i øst. Britisk India omfattet deler av det som i dag er India , Pakistan, Bangladesh og deler av Burma (Myanmar) i det som ble kalt Forindia. Ceylon (Sri Lanka) var også britisk koloni , men ikke en del av Britisk India.

Kongedømmene Nepal og Bhutan i nord var på papiret selvstendige stater etter å ha ført krig mot britene, men . Imperiet var et produkt av europeisk kolonialisme som startet med spanske og portugisiske ekspedisjoner mot blant annet India og Amerika på slutten av det. Reiser som resulterte i etableringen av den første oversjøiske engelske koloni , en fiskeribosetning på Newfoundland som Cabot på Henriks vegne gjorde krav på. Før inkluderte India landene Pakistan, Bangladesh, Myanmar (Burma). India er et viktig land som ble kolonisert under 1. India ble derfor kalt ”juvelen i kronen”. Britene tok over landet først som en bedrift, da hadde ikke England noe makt over India.

Men senere tvang de den bedriften om å dele makten med landet, og nå var India kolonisert under . Drøft konsekvenser av imperialismen. Ved hjelp av en overlegen militær styrke og bedre teknologi, ble hele India tatt over av britisk koloni. Før jeg går i gang med selve kolonitiden i India (da inkluderer jeg dagens India , Pakistan og Bangladesh) og konsekvensene av den, er det også viktig å se hvordan det var der før koloniseringen. Konsekvenser : Som følge av koloniseringen er engelsk nå et offisielt språk i India.

Fordi England har hatt India som koloni og vært flinke imperialister. Dette gjør at det ikke er så lett å bestemme hvordan man skal starte en konklusjon! Det har påvirket i praksis hele India. Det fikk selvfølgelig også konsekvenser for England.

Samfunnsinndelingen i India var basert på kastesystemet. Britene handlet med indiske råvarer, som krydder, bomull og te, og de begynte å eksportere indisk opium til Kina . Hvordan ble Brasil erobret av europeerne? Pedro Alvares Cabral ble sendt på ekspedisjon til India av den portugisiske kongen.

Det ble hogd ned like mye skog. Storbritannias vekst skyldes ikke bare .