Hvorfor var india viktig for storbritannia

Viktige punkter for hvordan og hvorfor India ble koloni:. Strategien i førsteomgang var bare å drive handel med India. Mangfoldig Flere religioner, hinduisme og islam.

Aldri utgjort et samlet rike. Selvstendige fyrstedømmer. Vi har stilt disse spørsmålene: Hvordan var landene før .

Imperiet var et produkt av europeisk kolonialisme som startet med spanske og portugisiske ekspedisjoner mot blant annet India og Amerika på slutten av det 15. Det britiske ostindiske. Britisk_India Bufret Lignende En forutsetning for medlemskap i rådet var at man hadde tjenestegjort i India i minst ti år, og at dette ikke lå mer enn ti år tilbake i tid. Hans rike ble et viktig sentrum for utbredelsen av buddhistisk-indisk kultur over Asia. Storbritannia og den nye.

Etter ham var India splittet i en rekke mindre stater, og det var ingen som kunne samle til motstand mot nye erobrere. Den energiske William Pitt den eldre ledet regjeringen, og britene vant betydelige seirer både i Nord-Amerika og i India , hvor Robert Clive grunnla det britiske . As well as spices, jewels and textiles, India had a huge population. Soldiering was an honourable tradition in India and the British capitalised on this.

Indian troops helped the British control their empire, and they played a key role in fighting for . The British colonialists believed India to be very valuable, and some regarded the Indians as being very civilised. This is due to their rich culture and the manner in which they used their resources. Their resources were the main reason why India was so valuable to the British Empire. A large amount of herbs, spices and . Viste det seg at britene hadde større intensjoner med landet.

Muligheten for hurtig transport var et viktig ledd i den europeiske koloniseringsprosessen, enten det var til sjøs eller med jernbane. Britene gikk i gang med å ødelegge den store tekstilindustrien i Bengal fordi de ønsket at folk i India skulle kjøpe tekstiler som var laget i England. Engelsk utdanning ble viktig for overklassen.

Konsekvenser: Som følge av koloniseringen er engelsk nå et offisielt språk i India. Fordi England har hatt India som koloni . Før jeg går i gang med selve kolonitiden i India (da inkluderer jeg dagens India , Pakistan og Bangladesh) og konsekvensene av den, er det også viktig å se hvordan det var der før koloniseringen. En annen grunn til imperialismen var den industrielle revolusjonen. Siden da har flere nasjoner kjempet for kontrollen over India som i praksis var en sammensvergelse . Britene var veldig stolte over utviklingen de hadde gjort med India. De som kom til India tok med sin levemåte, fikk en høyere levestandard enn inderne og var så vidt borti indere.

Ikke engang de inderne fra en høy klasse. De klarte å få kontroll over noen. Hvorfor ville land i Europa ta kontroll over land i Asia?

Disse landene ble enige om .