Hvorfor jakter gaupa om natten

Den lever alene, og hunnen og hannen treffer hverandre bare en kort periode under paring. Dagen tilbringer den i ro. Gaupa er aktiv om natten. Den er nemlig svært folkesky. Den kan se en mus på meters hol og en . Av sansene er trolig hørselen viktigst for gaupas suksess når den jakter på byttedyr, tatt i betraktning at gaupa ofte ferdes i tett vegetasjon og ikke er spesielt utholdende, selv om nok synet er viktigst i den siste, avgjørende fasen av jakten.

I vill tilstand lever gaupa til den blir omkring 10–år gammel. Hvis den ikke blir forstyrret, kan . Den hører til slekta Lynx, og er nær beslektet med både kanadisk gaupe og rødgaupe (engelsk ”bobcat”) i Nord-Amerika, samt. Det kan også forklare hvorfor den er så lett å. Blir den forstyrret ved bytte lar den det ofte ligge urørt.

Dette fører til at folk tror at gaupa er en “lystmorder”. Undersøkelser viser derimot at får den værer i fred kan den spise av ett rådyr i lang tid. Som det kattedyr den er tar den sitt bytte ved . Hvorfor har gaupa dusker i ørene?

Og kan den være farlig for folk? Bli bedre kjent med katta som hundrevis av telemarkinger jakter på i disse dager. Nattemørket gjør det lettere for rovdyra å snike seg innpå byttet sitt. Kanskje kan månelys endre disse forutsetningene for jakt på natta og dermed påvirke aktiviteten til både predatorer og byttedyr?

Aktivitetsmønster hos rådyr. Selv om gaupa jakter på bakken, kan den klatre i trær og svømme for å fange fisk. På en natt går hanngaupene ofte lengre enn et menneske gjør i løpet av ei uke. TØNSBERG: Høyst sannsynlig vandrer det en eller flere gauper rundt på Nøtterøy.

Ikke farlig for mennesker, understreker. Som andre kattedyr, er gaupa mest aktiv på natta. Da jakter den gjerne på rådyr. Det blir isåfall mer som et trofe, . Nevøen Thomas Larsson (20), som var på.

Nedrebø Nilsen tror gaupa var på jakt etter kattene hans, og at det var slik den forvillet seg inn i stua hans. Siden han selv kun var iført . Størrelsen på vår gaupe gjør den i stand til å jakte større byttedyr enn de tre andre gaupeartene. Hanndyr veier som regel mer. Normal kroppsvekt for vår eurasiske gaupe (lynx) er 14–kg for voksne hunner og 18–kg for en voksen hann. Norge, og beskattes gjennom kvoteregulert jakt.

Særlig gjelder dette gaupa , som ofte jager bytte i kulturlandskap om natta. Legg alltid ved noe som viser stør- relse. Skistav, snusboks, klokke, fyrstikkeske, tommestokk e. Kanskje teit å spørre om, men når man ser dyreøyne om natten så lyser de jo ganske sterkt opp dersom man treffer rett på med en god lykt. Elg er jo lett da øya er langt fra hverandre, rev husker gjerne hodet opp og ned når den blendes. Måtte finne fotoapparatet.

Tidlig på morgenen oppdaget han fire gauper , trolig en mor og fine gaupeunger, cirka hundre meter fra et boligfelt. Om natta beveger den seg i nesten alle typer habitat (tilholdssted for en dyreart), og gaupa kan komme svært nær hus der rådyr samles rundt foringsplasser om vinteren. Det er på natta den jakter og . I Sør- og Vest-Norge og i deler av Nord-Norge kan man jakte på gaupe uten kvotebegrensning, mens det er kvotejakt i Øst-Norge der hovedtyngden av . Etter det jeg kjenner til, er dette første gangen ei gaupe skytes i Lyngen, bekrefter skadefellingsleder John-Ivar Larsen. Skadefellingslaget fulgte sporene fra Holmbuktura. Det var ei stor hunngaupe på kg.

Laget har vært på jakt i ti dager. Ruger LR pistol med lyddemper og Eley Subsonic Hollow Point funker bra på en meters hold når kråka i tillegg er blenda :).