Hvorfor er ikke norge med i eu

Fagstoff: Helt siden førhistorisk tid har Norge hatt svært gode forbindelser, både politisk og økonomisk, til landene lenger sør i Europa. Likevel valgte vi å stå utenfor den europeiske unionen. Selv om nesten samtlige europeiske land i dag er medlemmer i EU , har Norge opprettholdt sitt standpunkt.

For nei-siden er EØS-avtalen problematisk fordi den gjør det vanskeligere å skjerme Norge mot store deler av den utviklingen de advarte mot i. Hmm, nå vil jeg høre saklige argumenter her, ikke sånn: Æsj, nei det vil vi ikke , det høres så dumt ut. Jeg er ute etter å høre hvorfor folket som er imot EU , er imot EU.

Dessverre har ingen vært så snille at de har ramset opp alle grunnene, nå som jeg ser at det er en del folk her, som tydeligvis har synspunkter på det aller . Til tross for at Norge ikke er EU -medlem har Norge et tett samarbeid med EU. De ulike samarbeidsordningene Norge har med EU gjør det mulig med en høy grad av økonomisk integrasjon og politisk samarbeid med EU og EUs medlemsland. Det tette forholdet mellom Norge og EU illustreres ved at omtrent . Foran sitter programlederne Lars-Jacob Krogh og Geir Helljesen, samt en valgmedarbeider i NRK ( ikke navngitt). Grunnen til at Norge ikke har innført et større antall, er blant annet at en rekke EU -lover har tidsbegrenset varighet.

I tillegg anvendes det direktiver på det indre markedet, der Norge er med. Mens forordninger ofte brukes på områder der Norge ikke er omfattet, som for eksempel handel med tredjeland.

Her har vi samlet ti grunner til hvorfor Europeisk Ungdom hver dag står på for å få Norge inn i det politiske Europa. Spørsmålet om hvorfor Norge har valgt å stå utenfor det store europeiske prosjekt ble diskutert på ISF onsdag 22. Tre ulike faglige begrunnelser ble gitt av Marianne Gullesta Francis Sejersted og Bernt Aardal. Valgforskning og vulgærsosiologi har gitt oss en rekke svar på hvorfor Norge ikke er med i EU , basert i hovedsak på hvilke velgergrupper som har stemt nei ved folkeavstemningene og de sosioøkonomiske faktorene som har ligget under.

Her er perspektivet et annet, nemlig at Norges utenforskap er rotfestet i begrepsmakt. Altså det er ganske stor forskjell på å inngå en forsvarsallianse (Veldig fornuftig), og å gi ifra seg råderetten over sitt eget lan til en ikke -deomokratisk organisasjon (HELT IDIOTISK!). At folk overhodet kan vurdere sistnevnte er utenfor min fatteevne så kan egentlig ikke gi så mye innspill på det. Inn for å påvirke: Norge blir likevel affisert av det som skjer i EU – så hvorfor skal man ikke bidra til dette? Politikk og samfunn – Diskusjon.

Enkelte reiste også argumentet om at EØS-avtalen var verre enn EU -medlemskap. Solidaritet med fattigere land: EU er et prosjekt for utjevning i . Mens den gamle avtalen var statisk, var den nye dynamisk: den skulle utvides i takt med utviklingen av EUs indre marked. Antall EU -rettsakter som . Spørsmålet om norsk medlemskap i EU har vært den desidert største politiske saken i Norge etter andre verdenskrig. Kåre Willoch og Anne Enger har spilt sentrale roller i hver sin del av denne perioden, og de har også klare synspunkter på Norges forhold til EU i dag. Programmet kan ikke vises i utlandet.

Gro Harlem Brundtland mottar og undertegner Norges medlemskapsavtale med EU på Korfu den 24.

Panama Papers: Hvorfor Island? Siden dengang viste Gro en markert hang til å ville spise kirsebær med de store, mao. EU er organisert på en fullstendig udemokratisk måte.

EU -kommisjonen er en slags blanding av et forretningsministerium og en regjering, men ikke direkte ans. Med målinger som viser over som er imot EU , er det få, om noen, som tror på noen snarlig omkamp om norsk medlemskap. Norge er i dag ikke medlem av EU , men snikinnført gjennom EØS. Her om dagen kom meldinga på Dagsrevyen om at moderat kjønnskvotering ikke lenger vil være tillatt i Norge.

Stortinget er involvert på . For det har de gamle menn i EU -domstolen sagt. Men hvorfor det da, vi er jo ikke medlem! Svaret er dessverre alt for enkelt: Vi er medlem av EØS.

Denne utveksten på EU som blei markedsført som en utvida . Tiden er imidlertid ikke moden enda, mener han. Akkurat nå er ikke tida inne for en ny folkeavstemning om EU -medlemskap. Jeg ønsker en debatt om Norges tilknytning til EU velkommen. Det er det ikke noe debatt om.

Det gjelder både EU – medlemskap og EØS-avtalen, sier EU -ministeren. Rapporten Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS- avtalen påviser at det ikke er grunnlag for å hevde at EØS-avtalen har gitt mer eksport fra Norge til EU enn en handelsavtale ville ha gjort. En sammenligning med Sveits viser at handelen til EU har utviklet seg parallelt, selv om Sveits står utenfor .