Hvordan ta jordprøver

Hvordan ta jordprøver på egen gård. Her finner du en kortfattet Veiledning for jordprøvetaking . For å ta jordprøver , trenger du jordprøveesker som rommer en halv liter jord og bestillingsskjema. Esker får du hos mange landbrukskontor eller hos landbruksrådgivingen, men de fås også fra et godkjent laboratorium. Eskene har markert linje for fyllevolum, men i praksis skal du fylle hver enkelt eske helt.

Eurofins har gode samarbeidspartnere som kan hjelpe deg å ta ut GPS- posisjonerte jordprøver. Det er også mulig å ta ut GPS- posisjonerte prøver selv. Til det kan man bruke en smart-telefon, et nettbrett . Ut fra resultatene kan du avgjøre hvordan du best kan kalke og gjødsle for å sikre at nettopp dine favorittplanter vil trives optimalt. Planteanalyser er særlig nyttig om du opplever dårlig vekst eller vil.

Se forøvrig vår brosjyre om våre tjenester. Ta kontakt for mer informasjon:. Vil du ikke mobiltelefon kan du registrere jordprøvene direkte i kartet på din vanlige pc.

Noen steder tar landbruksrådgiveren prøver, andre steder låner de ut utstyr slik at bonden tar prøvene selv. Vi bruker Jordplan enten vi tar ut jordprøvene selv, eller vi bruker Skolmar Jordlaboratorium. Mange rådgivere i NLR tar også jordprøver for deg…. Del da skifte på sannsynlig måte, som om en dyrket to forskjellige vekster. Ta aldri fra areal med to forskjellige vekster i samme prøve.

Sørg for at du har: Skjema for å skrive . Ta med del av rot og rothals om dette er mulig. Sliter du med å få en frodig og grønn plen, et rikt og fint blomsterbed eller kjøkkenhage med god avling? Lær hvordan du kan ta jordprøver i hagen, og sende til analyse. Ta utgangspunkt i gårdens skifteinndeling.

Avgrens på kartet områder som jordprøvene skal representere basert på jordvariasjon, terrengform og bruk av jorda. Finn et punkt som er mest mulig representativt for området prøven skal representere. Det anbefales ofte å ta ut en jordprøve per dekar. Ved store og ensartede . Disse verdiene kan man bruke til å vurdere om jorden trenger å kalkes eller gjødsles på en bestemt måte.

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Fremgangsmåten for jordprøvetaking er enkel. Etter avtale om inndeling og omfang av prøveområdene kjøres det med belte ATV og automatisk stegprøvetaker rundt på skiftet.

Stegprøvetakeren kan ta jordprøvene i fart uten at ATV må stoppe for hver prøve. Hvis utgangspunktet er et . Konrad Bjoner driver sjøl som bonde, og har klokkertro på systemet. I våre naboland Danmark og Sverige er denne måten å ta jordprøver på, snart enerådende. I Sverige var det bare fem prosent som satset på jordprøvetaking ved hjelp av GPS for fire år siden.

I dag er det prosent som benytter seg av denne metoden. Vi har esker til jordprøver og jordprøvebor til utlån. Vi har også mange esker til utdeling. Jordprøver kan leveres uten avtale. Dersom du skal låne jordprøvebor kan det være lurt å ta kontakt med oss på forhånd.

Les mer om jordprøver på Eurofins. Men mange andre planter klarer ikke å ta til seg næring hvis pH-verdien er for lav. PH-verdien i jorda har nemlig mye å si for hvordan plantene kan klare seg. IKKE TA TOPPEN: Laboratoriet som analyserer jordprøvene , anbefaler å skrape vekk det øverste laget jord og ta prøven litt nede i bakken. Du kan og få med askar til jordprøvene av oss.

Om du ønskjer det kan me og hjelpe til med å levere inn prøvene til Jordlaboratoriet i Bø. Tilgjenge ved ulik pH – Klikk for stort bilde. Kor mange prøve skal ein ta ? Kor stort areal ei jordprøve kan representere vil være avhengig av kor homogen jorda er. Uttak på snødekket jord bør unngås. Riktig uttak av jordprøver er avgjørende for korrekte og representative analysesvar.

Les her hvordan du går frem. Landbrukets analysepartner.