Hvordan redde regnskogen

Dette kan du gjøre før å bidra til å redde regnskogen : Frodig regnskog med solnedgang i bakgrunnen. Som forbruker og enkeltmenneske har du større påvirkningskraft enn du tror. Når vi løfter i flokk, kan vi gjøre en stor forskjell.

Bufret Vi mener å vite hvordan regnskogen kan reddes. Derfor er de skogens beste voktere, og derfor jobber vi sammen med dem for å redde regnskogen. Vi deltar i de fleste internasjonale prosesser som angår regnskog og urfolks rettigheter, samtidig som vi jobber opp mot nasjonale myndigheter for å sikre grunnleggende . Vi har hatt mange samtaler med norske matvareprodusenter, butikker og restauranter om de mulige problemene med palmeolje og hvordan dagens sertifiseringsordninger ikke er tilstrekkelige for å unngå at regnskogen ødelegges og urfolks rettigheter krenkes. I tillegg har vi gått i bresjen for at norske investorer, som . Regnskogfondet har lenge kjempet side om side sammen med Naturvernforbundet for å redde regnskogen. Vi er stolte over den jobben vi har gjort og for at det var nettopp vi som tok til orde for den norske regnskogsatsingen.

En ny klimaavtale i Paris er viktig dersom vi skal lykkes med å bevare . Norge til en kjempedugnad for å redde regnskogen. Regnskogen må bevares av tre viktige grunner: For å hindre klimaendringer, for å bevare naturmangfoldet, og for å bevare livsgrunnlaget til millioner av mennesker. Fortsetter vi å ødelegge regnskogen får vi drastiske endringer av klimaet. Karbonsyklus-videoen viser hvordan ødeleggelse av regnskog henger sammen med et varmere klima. Verdens regnskoger lagrer store mengder karbondioksid.

Når skogene blir hugget eller brent ned slippes gassen ut i atmosfæren. Norske penger til vern av regnskog må komme fram til lokalbefolkningen, sier Rasmus Hansson i WWF-Norge. Man kan ikke redde regnskogen uten aktiv medvirkning fra folk som bor der.

Rapporten gir råd om hvordan regnskogvern kan organiseres for å sikre lokal innflytelse og verdiskapning. Norge har tatt initiativ til et nytt fond som skal gjøre det lønnsomt å produsere landbruksvarer uten at verdifull regnskog eller torvmyr går tapt. Dette er et gjennombrud sier WWFs Nina Jensen. Fondet er et gjennombrudd for arbeidet med avskogningsfrie verdikjeder, og er et stor. Initiativ for å redde regnskogen.

Religiøse leiarar frå ulike trussamfunn og representantar for urbefolkninga i ei rekkje land deltok. Norge bør ha som mål at norske offentlige anskaffelser ikke bidrar til avskoging av regnskog eller annen regnskogsødeleggelse. Vil redde tropisk regnskog.

Regjeringen tenker nytt og starter nå et fond i samarbeid med privat næringsliv for å sammen redde regnskog. Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk regnskog. Nobre sier at selv om det blir gjort bra ting på klima— og regnskog i verden, er det ikke nok. Vi trenger å stoppe avskogingen øyeblikkelig ! Artikkelen fortsetter etter bildet. Vi har et kollektivt ansvar for å redde regnskogen.

For noen år siden så jeg et TV- program om hvordan stammene som bor der lever sitt liv, og det gjorde uslettelig inntrykk på meg. TV-aksjon jobber tett sammen med nettopp menneskene som bor der. Nina Holst elsker kontraster . Regjeringen vil bruke milliarder på å sikre den viktige regnskogen. Det liker jeg, sier han.

Skaff heller en god plan. Regnskogsforsker Arild Angelsen er ikke sikker på at milliardene alene vil redde regnskogen. Nå er det duket for årets mest spennende foredrag.

I forbindelse med årets TV-aksjon, som går til Regnskogfondet, kommer det storfint besøk til NTNU. Nina Jensen, leder av WWF Norge, kommer for å snakke om hvorfor vi skal ta vare på kloden vi bor på, og hvorfor det er så veldig viktig med biologisk .