Hvordan oppstod kugalskap

Hvordan sykdommen først oppstod , er ikke sikkert. En annen forklaring kan være at det har oppstått et eget storfe-prion som via avfall fra storfeslakterier . Klassisk BSE overføres til storfe via kjøtt- og benmel, og kan også overføres til andre arter, blant annet mennesker, og mennesker smittes ved å innta smittefarlig materiale . Nye resultater antyder at kugalskap allerede tidlig på 90-tallet kan ha smittet tilbake på sau i Storbritannia og gitt sauen en kugalskapsvariant av skrapesyke. Skrapesyke hører til samme type av nevrologiske lidelser som kugalskap , Creutzfeldt Jakobs sykdom og kuru hos mennesker.

Det er prioner som er årsaken til både kugalskap , skrapesyke hos sau og Creutzfeldt-Jakobs sykdom hos mennesker.

Alle sykdommene rammer nervesystemet, men hvordan sykdommene kommer til uttrykk, avhenger blant annet av hvilke deler av hjernen sykdommen rammer. Sauer med skrapesyke får. Forsøkene har blitt utført på mus. Forskere ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) ga noen mus syrenedsettende midler.

Deretter ga de alle dyrene, både de som hadde fått syrenedsettende midler og de som ikke fikk det, én porsjon fôr som var infisert med skrapesyke. Kugalskap forekommer i to former. Skrantesjuke er en prionsykdom som rammer sentralnervesystemet hos hjortedyr hovedsakelig i Nord-Amerika hvor det er påvist hos mulhjort, . Tysklands nyutnevnte landbruksminister, Renate Künast, opplyste søndag at landets myndigheter vil trappe opp forskningen på kugalskap.

Künast ble utnevnt onsdag i forrige uke, etter at både landbruksministeren og helseministeren gikk av på grunn av bråket som oppstod da kugalskap ble konstatert i Tyskland. I tillegg kommer det faktum at forholdet sau – storfe er cirka millioner mot millioner (trolig et av verdens høyeste), hvor anslagsvis av sauebesetningene har scrapie. Fintrøndersk oppstod som en folkelig betegnelse på sosiolekten hos byborgerskapet i Trondheim, et talt dansk, senere riksmål, med en tydelig trøndersk.

Til Trondheim hører også formene vær og værra, hvor førstnevnte er lånt fra bokmål (med bortfall av endevokal), mens sistnevnte er en mer typisk uttrøndersk form. Zoonose (eller zoonotisk sykdom) er betegnelsen på infeksjonssykdommer som overføres fra mennesker til dyr og omvendt. Smitten overføres direkte, eller via mat, forurensning, vann eller biologisk vektor (som insekt).

Smittestoffene er bakterier, virus, prioner, sopp og parasitter. Eksempel på sykdommer er de forårsaket av . For eksempel vet vi ikke hvor lang inkubasjonstiden er. De fleste forskere mener at kugalskap oppstod ved at materiale fra sauer med skrapesyke ble brukt i produksjonen av kjøtt- og benmel. Noen tror sikkert det har rablet litt for madammen nå, men det har ikke det!

Jeg har vært så flink pike gjennom hele husplanleggingen og har valgt tidløst design, lyse farger uten noe krimskrams og ikke noe som helst spenstig noe sted. Det mest sprelske så langt er kjøkkengardinene fra . Dette oppstod på grunn av bruk av kjøttbeinmel i foret til storfe. Eller det kan være den atypiske varianten som har rammet gamle individer, og som forskerne mener kan oppstå spontant hos gamle dyr.

Mens den klassiske varianten av kugalskap er blitt dramatisk redusert, er det blitt flere av den atypiske . Lytterne syntes ikke at det var noe.

Selv om sykdommen ikke kan smitte mellom mennesker, er kugalskap skremmende nok på grunn av sin dødelige utgang. Bovin spongiform encefalopati (BSE, kugalskap ) er det største problemet blant. New Zealand som aldri har hatt scrapie som i andre land hvor. Han kan ikke unngå å nevne de mange mytene som verserer om wagyu-kjøttet og hvordan smaken blir så god.

BSE-epidemien ( kugalskap ) skyldes ikke at storfe spiste fôr fra skrapesyke sauer, men et mislykket fertiliseringsforsøk på storfe, hevder en pensjonert. Hun snur derved opp-ned på aksepterte teorier om hvordan den fatale BSE-epidemien fant veien inn i britisk storfebesetning, en epidemi som i førte til at . Dette gir grunn til bekymring, ikke minst fordi dette forteller oss noe om hvordan norsk landbruk i framtida skal kunne rekruttere ungdom med en fagutdannelse rettet inn på arbeid i landbruket. Det kjem av den epidemien med omsyn til kugalskap som oppstod i Storbritannia.