Hvordan er proteiner bygd opp

Om lag en seksdel av kroppsvekten er proteiner. I muskelvev, bindevev, hu hår og negler finner vi mye protein. De er organiske stoffer som inneholder grunnstoffet nitrogen. Proteiner ble tidligere kalt eggehvitestoffer.

De ulike proteinene er avgjørende for hvordan et individ er. Globulære proteiner ( proteiner som lar seg løse opp i væske) deltar i nesten alle biologiske prosesser, for eksempel ved å sende meldinger i organismer eller ved å.

Sekundærstrukturer brukes også i beskrivelsen av proteiner , fordi de forteller noe om hvordan proteiner er satt sammen og hvilke egenskaper som finnes . Realfag › Kjemi › Biokjemi Bufret Lignende 2. Det er rundt en million forskjellige proteiner i menneskekroppen, og mange flere i andre arter. Rekkefølgen på aminosyrene bestemmer hvilke egenskaper proteinet har og hvordan det fungerer i kroppen. Kjedene av aminosyrer som proteiner er bygget opp av, kalles polypeptider.

I mange proteinmolekyler inngår flere peptidkjeder. For eksempel består insulin av to kjeder med i alt aminosyrer, mens hemoglobin er bygd opp av fire kjeder med i alt 287 . Aminosyrene er føyet sammen med peptid-bindinger, og kjeder av aminosyrer kalles også polypeptider.

Et protein kan bestå av ett eller flere polypeptider. På figuren til høyre ser du et kort peptid av aminosyrer i tre forskjellige modeller: som atom-modell (nederst), som . En aminosyre er en organisk syre som. I menneskekroppen har vi forkjellige aminosyrer og egenskapene til proteinet avhenger av hvordan aminosyrene henger sammen.

Av disse aminosyrene kan . Hvordan er proteiner bygd opp ? I kroppen finnes det fem grunnstoffer – karbon, oksygen, hydrogen, svovel og nitrogen – som settes sammen til aminosyrer. Aminosyrer kan så kombineres og dannes om til ulike proteiner. Hva mener vi med at et protein har høy kvalitet, og kan du nevne noen eksempler . De har likevel sin hovedfunksjon som kroppens byggestener, og inngår i alle kroppens celler.

Ved siden av å bygge opp kroppen, er proteiner med å regulere mange kroppslige funksjoner i form av enzymer og . Alle de forskjellige kombinasjonene vil ha forskjellige egenskaper, primært på grunn av hvordan den romlige strukturen er. Det er proteinene som bestemmer hvordan cellene blir bygd opp , og hvilke oppgaver de får. Men når alle celler i kroppen inneholder den samme informasjonen, hvordan kan cellene da bli ulike og få forskjellige . Kroppen klarer ikke lage alle.

DNA-molekylene er bygget opp av tre kjemiske bestanddeler: et sukker. Tips til hvordan man kan få i seg nok i løpet av en dag. Man må ha et svært høyt inntak av proteiner slik at muskulaturen får vokse og at man kan bli sterkere.

Voksne som ikke er spesielt fysisk aktive . Egenskapene til proteinene bestemmes av hvilke aminosyrer de består av, hvilken rekkefølge de har og hvordan kjedene folder og danner en . Hvilke grunnstoffer er proteiner bygd opp av?