Hvordan dyrke juletre

Prøver å hugge litt av det som vokser (til ved), men vurderer å plante juletrær som et tilskudd til pensjonen om noen år (om til år). Kommunen må gje løyve til omdisponering av dyrka mark til dyrking av juletre , etter § i jordlova. Følgjande kostnader kan takast med i kostnadsoverslaget: – Planlegging av juletrefeltet.

Kompetanseheving før etablering og dei to første etableringsåra. Kostnader i samband med fadderordning før . Juletreproduksjon på lave boniteter. Dato: Ser at de vanligvis gis råd om at juletreproduksjon bør foregå på dyrkbar mark. Har en eiendom i Ytre Namdal med nesten bare lavbonitetsmark, furu.

Er det mulig å drive juletreproduksjon her, trærne kan godt stå spredt. Gi juletreet en forsiktig start. Så går det unektelig mot jul igjen, og Skog og landskaps juletreguide er oppdatert med flere artikler og nyttig informasjon om juletrær og pyntegrønt. Import og eksport av juletrær. I Norge både importerer og eksporterer vi juletrær.

Hvilket areal er aktuelt? Jordart, lokalklima, topografi og le, størrelse? Bønder på Haugalandet og i Sunnhordaland har gode muligheter til å lykkes som juletredyrkere.

Sats i så fall på å dyrke juletrær av høy kvalitet. Hvordan er framtidsutsiktene for . Er du middels flink til å dyrke juletrær , trenger du et plantefelt på mer enn kvadratkilometer for å lage så mange trær. Vanning ved behov de første åra.

Vi bruker grastrimmer og slåmaskin. Klipping og forming de siste åra før de hogges. Pakking og transport til utsalgssted. For å øke kunnskapen om hvordan ulike forhol for eksempel plantetidspunkt, virker inn på etableringsfasen, er Bioforsk i gang med et prosjekt hvor en rekke plantekvaliteter og deres betydning for etableringsevne og tilvekst undersøkes. Nordmenn vil helst ha norske juletrær , samtidig som vi er blitt mer opptatt av utseendet på trærne.

Dette øker kravene til kunnskap hos dem som driver med juletreproduksjon her til lands. Fjelledelgrana kommer fra Canada og USA, og har slått rot i Norge. Men dyrking i norske forhold byr på noen utfordringer. Nordmannsedelgran (Abies nordmanniana) er et meget vakkert juletre , tett, fint og skinnende grønt.

Treet holder opptil uker i stuetemperatur før det begynner å drysse. Kan dyrkes som juletre på gode lokaliteter på Sør- og Vestlandet. Foto: Berit Skoglund Skåtøy, Skog og. De dyrkes på jordet, omtrent som turnips. Vi er en organisasjon eid og styrt av medlemmene.

Våre hovedaktiviteter er forskning og utvikling, kunnskapsformidling, næringspolitikk og opplysningstjeneste for samfunnet om vår næring. Det kommer fra Canada og vestkysten av USA, men har også slått rot i Norge. Omdisponering etter Jordloven § 9. Dyrket mark omfatter fulldyrket jor overflatedyrket jord og gjødslet beite, d. Les også : Slik lager mesterkokk Hellstrøm ribbe.

Steinar Haugse er daglig leder i Norsk Pyntegrønt Forsøksring og ekspert på hvordan man best mulig tar vare på juletreet. Mange familier følger et spesielt ritual med å velge, frakte hjem, pynte og danse rundt dette tradisjonelle julesymbolet. Vi lister her opp våre mest vanlige sorter.

Det er viktig å etterfylle med rent vann. Skogplanter ØstNorge produserer vanlig gran og fjelledelgran til juletredyrking. For dyrking av vanlig gran, se produktdatablad om gran.

Proveniensen L som egentlig er bestandsfrø fra. Nord-Trøndelag, produseres spesielt for juletredyrking. Hensikten med å flytte en proveniens fra nordligere breddegrader sørover som i .