Hvor vokser selsnepe

Storsvøp mangler, mens småsvøpet. Ellers vokser planten på spredte lokaliteter langs kysten på Vestlandet og Trøndelag, og dessuten i Kautokeino. Skiller seg fra andre skjermplanter ved å ha en rekke hulrom i rotstokken og ved sin gulrøde melkesaft. Selsnepe er ingen vanlig plante, . Den blomstrer i juli-august med hvite eller lyse rosa blomster som sitter sammen i skjermform.

Jordstengelen er innhul og tverrdelt med en serie luftfylte kamre. Man kan finne blomsten i våtområder som vannkanter, våte enger og myrer. Stengelen er hul, og planten har en. Tyrihjelm , også kalt Nordisk stormhatt, Venusvogn, Torshjelm og ikke minst Nordens arsenikk, er et vanlig syn i fjellene, og vokser gjerne på fuktig mark. Livsfarlig plante vokser i Norge – giften kan drepe et menneske på minutter.

Full nordmann ble vekket av politiet: – Er du klar over hvor mye penger du har brukt i natt? Frukt: En nesten kuleformet, mm bre rillet og todelt schizocarp, noe flattrykt fra sidene. Voksested: I grunt vann i dammer, innsjøer, elver, grøfter, brakkvann og oversvømte enger. I Nord-Finland i våtmarker. Blomstringstid: Juli–august.

Den vokser på strender og ofte på grunt vann. Har du fått i deg en giftig plante? Ring Giftinformasjonen, lege eller 113.

De giftige plantene deles inn i to hovedgrupper, som gir ulike symptomer når de er fortært, . Planten kjennes best på den kraftige jordstengelen (rota) som er hul og tverrdelt med mange rom (skjær lengdesnitt). Finnes i vannkanter, våte enger og myrer. Planten er svært giftig, så husk å vaske fingrene om du har berørt den! Disse plantene bør du sørge for at ungene ikke får i seg.

REVEBJELLE (DIGITALIS PURPUREA): Er giftig og vokser vilt i Norge. Hvor mye må man spise før det er farlig? Bladene er delte – ganger med avlange, sagtannede småblader.

Det viktikste kjennetegnet er den kraftige rota, . Vi kan blant annet ut fra mengden bær som er spist, hvor lang tid det har gått, og hvilke symptomer som eventuelt har oppstått, si noe om det er ufarlig, om barnet kan behandles. Dette har spredd skrekk, da det fra noen av disse postene kan høres ut som om den dødelige planten vokser i hver hage og hver veikant. Jeg får stadig spørsmålet Er dette selsnepe ? Latinsk navn: Cicuta virosa. Familie: skjermplantefamilien – Apiaceae.

Noen giftige planter har en nesten mytisk aura rundt seg – planter som kan forårsake plutselig død har gjerne det. Den er riktignok dødelig giftig, men utgjør ingen spesiell stor trussel da den vokser på. I følge Odd-Mathis Hætta (pers. medd.) har selsnepe ikke vært registrert ved Siebe i løpet av de siste årene. Hætta er fra Siebe og har god kjennskap til hvor selsnepen pleide å vokse.

Dette myrpartiet har muligens vært brukt til slått tidligere. Artsmangfold: Dvergbjørk, tuvestarr, nordlandsstarr, elvesnelle, frynsestarr, . Vi vet ikke hvor mange arter blå hjelm vi har i norske hager. Roten kan forveksles med spiselige røtter, men selsneperoten er hul med karakteristiske. Inneholder giftstoffene coniine, gamma-coniceine og N-methylconiine, hvor coniine er det vigtigste. Norges mest giftige plante heter selsnepe , og vokser heldigvis for det meste utenfor allfarvei.

Den potensielt dødelige planten har særlig mange giftstoffer i. En ting er planter, hvor de fleste barn og voksne som regel bare smaker på en liten bit. Med bær er det derimot større sjanse for at man spiser flere. Vi irriterer oss grønne hele sommeren over de fæle plantene, nemlig ugresset, som dukker opp over hele plenen – uansett hvor ofte vi luker. Løvetann vokser i næringsrik, leirholdig jor og sees mest fra mai til juni. Elvesnelle vokser på myrete steder eller i elver og næringsfattige vann.

Brasmegras er ikke en vanlig plante som har blomster og setter frø. Den tilhører samme plantegruppe som kråkefotplanter, sneller og bregner. De formerer seg med sporer.

Kanskje den mest tallrike skjermplanten her, og vokser like gjerne på kanten av myrflakene mot det åpne Sjølitjernet som innover myren. Melkeroten er mat for larven til den vakre sommerfuglen svalestjert, så se .