Hvor stort område trenger rådyret for å leve

Rådyr , europeisk rådyr eller vestlig rådyr (Capreolus capreolus) er det minste av hjortedyrene (Cervidae) som lever i Skandinavia. Fordi rådyra er så tallrike, er de utsatt for predasjon fra rovpattedyr som ulv, rødrev (helst kalver og syke dyr), brunbjørn, jerv (i visse områder ), gaupe og kongeørn (kalver). Rådyr spiser et stort utvalg av gress, urter, knopper og skud og er vanligvis mest aktiv kveld og tidlig morgen.

Rådyr lever enten alene eller i små familiegrupper. Selv om mora ofte kan være borte fra ungene i opptil timer, holder hun seg de første ukene etter fødselen innenfor et område på til dekar. Et slikt merket område kalles for bukkens revir.

Merkingen kan man se i skogen som feiemerking på busker og trær. Inne reviret samler hunnene seg i små flokker. Rådyret finnes nesten hele landet. Lite på Vestlandet og Nord-Norge.

Forlatte dyreunger er i virkeligheten ikke alene, og trenger ikke å reddes av mennesker. Eurasia bortsett fra i de nordligste områdene. I Norge finner man den stort sett over hele landet, med unntak av Nordvestlandet og det nordligste av Nord- Norge (streifdyr kan påtreffes her også). Næring: Om våren og sommeren lever rådyret av gress, starr, . Rådyr er en partået klovdyrart i hjortefamilien, og Norges minste hjortedyr.

Råerne (hunnerne) forsvare ikke et territorium, men lever alene i separate områder , der godt kan overlappe med andre råer. I vinterperioden lever rådyr ofte i flok også kaldet for spring. Størrelsen af disse kan variere fra et par stykker og op til 20. Om vinteren lever nesten alle i familiegrupper.

I åpne biotoper kan slike grupper bestå av så mange som 40–dyr, mens gruppene i skogsområder gjerne består av maksimalt 10–dyr. Villreinen har en helt annen områdebruk enn de andre hjortedyrene. Elg, hjort og rådyr lever i skogen og danner sjelden store flokker. Man antar at villreinens flokkstruktur er en . Fakta om gaupe: Familie: Kattefamilien. Halen er mindre enn cm.

Levealder : Opptil år. Parer seg i mars-april, og gaupa føder 2-unger i . Det kan være hjortenes veksler, der løber fra de marker og åbne områder hvor de søger føde, til deres hvile og skjulesteder i den tætte underskov. Der skal også være marker i nærheden, hvor rådyret kan søge føde. Bukkenes leve – områder er dobbelt så store som geite- nes. Foto: A~e Mysterud og Rønnoug j. At rådyr og andre hjortedyr trekker ned mot bebyggelse om vinteren er velkjent.

Sau kan også være et viktig byttedyr. Det hender man ser par som har funnet et eget sted for seg selv på en liten øy eller ved en dam, men stort sett er endene samlet i flokker som lever sammen. I områder med høyere tetthet av . Når hannene er seksuelt aktive utfører de en spesiell flygetur hvor de klapper med vingene for å tiltrekke seg en make. Den lever i skoger rett rundt oss, men er god til å skjule seg og smyger seg innpå byttet.

I tillegg er gaupa, sammen med jerven,. I Finnmark er det vist at en hanngaupe brukte et like stort område som Østfold fylke , med fire hunner som bodde på ulike steder innenfor arealet. Faste livskraftige stammer av rådyr er . Gaupas favorittmat er rådyr ! Den går ofte i bratt og ulendt terreng. Ingen andre hjorteviltarter enn rådyr finnes på øya, selvom både elg og hjort har vært på øya over kortere tid.

Hare og smågnagerefinnes, men i svært lavetettheter. Ved du noget om det sted uden for byen, hvor der ikke lever nogen dyr? De kalder det Den Døde Zone. Ingen ræve, ingen rådyr , ingen insekter.

Der er kun små træer og lyng. Det er et ret usædvanligt .