Hvor mye melk produserer en ku om dagen

Hvis de hadde produsert akkurat nok til å mate kalvene, som i naturen, ville dette være ca liter om dagen. Melkekyr må føde en kalv i året for å fortsette å produsere melk. Det vil si fulle vaskebøtter! Rundt tre måneder etter kalving, blir kua insiminert på nytt. Melkemengden går gradvis nedover, og rundt . Nå melker den nesten tre ganger så mye.

Sommeren for halvannet år siden sjekket jeg værmeldingen flere ganger om dagen. På familiegården på Sørlandet trengte vi tre dager med sammenhengende oppholdsvær for å få slått høyet, tørket . Spørsmål 2: Det jeg lurte på var hvordan melken produseres inne i kua ? Hva er det som skjer med det de spiser? Denne melka er egentlig ment for kalven, men etter at kalvene har begynt å spise gress fortsetter bonden å melke kua. Forskrifter for hold avstorfe og svin) Selv om det ikke er problematisk å holde ku og kalv sammen, er atskillelse hovedregelen. Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye.

Hvis jeg tar ei gjennomsnittlig 2. I melkeproduksjonen måles fôreffektiviteten som hvor mye energikorrigert melk (EKM) man får igjen for hvert kilo tørrstoff med fôr som kyrne har tatt opp. Som du sikkert vet kommer melka vi drikker fra kua. I de fleste løsdriftsfjøs er det liggebåser hvor kuene kan ligge (som vist på bildet), mens det i andre er en halmseng hvor kuene kan ligge. Ei melkeku er avlet for å produsere mye melk , og den lager mye mer melk enn det kalven trenger.

Hvor mye melk produserer en ku , eller spiser kua gras hele dagen ? Elever kan spørre om så mangt. Hvis man skal kjøpe seg en ku , hva må man gi da? Ei melkeku produserer gjennomsnittlig.

En ku med mye melk ,- vil koste en del. Kalven dier i ere måneder, og avvennes gradvis. En norsk ku produserer i snitt liter melk. Produksjonen per ku har gått betydelig opp og hver enkelt bonde har langt flere kyr. Dagens produsenter leverer mer enn dobbelt så mye melk som for år siden.

For å sikre at vi får nok melk og unngår kostbar overproduksjon, har hver enkelt produsent en kvote for sin melkeproduksjon fra myndighetene. Mangler: dagen Kufakta – Mat. Det meste av melken som drikkes i Norge kommer fra kyr. Kua ligger omtrent halvparten av dagen. I Norge har vi små besetninger av kyr, og melk produseres over hele landet.

I løsdriftfjøs kan kyrne selv bestemme når og hvor de skal sove, og også når de skal spise og bli melket. De første seks dagene har kua råmelk, som er en spesielt næringsrik melk. For første gang kan vi presentere en samlet oversikt over hva de gamle norske storferasene produserer av melk pr år og hvor mange årskyr som er registrert i Kukontrollen av hver rase. Kosthol trening og sport Bufret 1. Hele året så lenge hun gir melk.

Ikke bare når du har lyst på melk , eller føler for å melke den. Anlegget har et integrert styringssystem, som blant annet viser nedmelkingshastighet, hvor mye hver ku melker og hvor lenge melkeorganene har stått på. Perioden hvor kua produserer melk , som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Undersøkelsen viste at kyr fra fjøs hvor det var mye jurbetennelse hadde en bratt laktasjonskurve med lav melkeytelse i starten, rask stigning i ytelse og så et raskt fall i ytelse, sier.

Samtidig er kalving en virkelig stor omveltning for en ku , fordi den plutselig skal produsere 50–liter om dagen , sier Kristensen. De store omveltningene gjør at kua bruker mye krefter. Vi vet en del om hvilke fôrstrategier det vil forlenge laktasjonsperioden – tiden hvor kua produserer melk – ut fra tidligere forsøk. Fiona og jeg begynte å holde kyrne til melkeproduksjon, og hva vi kunne gjøre med melk – men nå er de vår stolthet og glede. Imidlerti kyr er den klart.

Fra litt mer enn god kvalitet beite og god høyet, en ku kan gi for hele familien og to kan forsørge familien og produsere en verdifull overskudds. Individuelle fôrplaner for god helse og effektivitet. Med DeLaval fôrstasjoner har du mulighet til å programmere individuelle fôrplaner for hver ku , basert på hvor den er i laktasjonen og hvor mye melk den produserer.

Kyrne får tilgang til sine individuelle kraftfôrrasjoner i små porsjoner gjennom hele dagen.