Hvor mye melk produserer en ku i året

Melkeproduksjon har vært den viktigste delen av jordbruket i flere tusen år. Melkekyr er i dag avlet spesielt for å produsere store mengder melk. Så store ytelseskrav er ikke gunstig mtp.

Gjennomsnittskua i Norge melker ca . Nå melker den nesten tre ganger så mye. Sommeren for halvannet år siden sjekket jeg værmeldingen flere ganger om dagen. På familiegården på Sørlandet trengte vi tre dager med sammenhengende oppholdsvær for å få slått høyet, tørket . Hver av oss drikker liter i . For første gang kan vi presentere en samlet oversikt over hva de gamle norske storferasene produserer av melk pr år og hvor mange årskyr som er registrert i Kukontrollen av hver rase. Spørsmål 1: Hva er d mest vanelige kuer dør sånn plutselig av? Svar: Hei Elin, I dag er det veldig skjelden at kyr dør av seg selv.

Det kan hende at dyr dør akutt av melkefeber, men som regel er det bonden som tar . Produksjonen per ku har gått betydelig opp og hver enkelt bonde har langt flere kyr. Dagens produsenter leverer mer enn dobbelt så mye melk som for år siden. For å sikre at vi får nok melk og unngår kostbar overproduksjon, har hver enkelt produsent en kvote for sin melkeproduksjon fra myndighetene.

Det vil si fulle vaskebøtter! Rundt tre måneder etter kalving, blir kua insiminert på nytt. Melkemengden går gradvis nedover, og rundt . I Norge produseres mesteparten av melken og meieriproduktene av TINE, Synnøve Finden, Q-meieriene og Rørosmeieriet. Dersom trenden fortsetter, vil vi få en betydelig og voksende nettoimport i årene som kommer. For melkeprodukter, som søtmelk , yogurt og . Som du sikkert vet kommer melka vi drikker fra kua.

I de fleste løsdriftsfjøs er det liggebåser hvor kuene kan ligge (som vist på bildet), mens det i andre er en halmseng hvor kuene kan ligge. Ei melkeku er avlet for å produsere mye melk , og den lager mye mer melk enn det kalven trenger. Forskrifter for hold avstorfe og svin) Selv om det ikke er problematisk å holde ku og kalv sammen, er atskillelse hovedregelen. Dagens melkekyr produserer med sine daglige liter, omtrent ti ganger så mye. Kalvene blir tatt fra mora rett etter fødselen.

På bås har kua knapt plass til å røre seg. Oksene står inne hele livet sitt i små binger for deretter å bli. En norsk ku produserer i snitt liter melk.

Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Perioden hvor kua produserer melk , som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving. Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden. Her framgår det at det ble en betydelig avdråttsøkning også dette året. Et forholdstall på ga muligheter for å produsere mer melk.

Fôrforbruk blir ofte skjønnsmessig vurdert, og vi er nødt til å få sikrere estimater for hvor mye fôr som brukes, sier Volden. Denne NRF- kua melka over tonn i fjor. Dronninga av melkeytelse : I fjor produserte ku nummer 4på gården til Johan O. Anlegget har et integrert styringssystem, som blant annet viser nedmelkingshastighet, hvor mye hver ku melker og hvor lenge melkeorganene har stått på.

I løsdriftfjøs kan kyrne selv bestemme når og hvor de skal sove, og også når de skal spise og bli melket. I noen fjøs har kyrne også muligheten til å gå ut og inn når de selv vil hele året. Kua får vanligvis en kalv i året.

Kalvingen er starten på kuas melkeproduksjon. Fra kalvingen vil kua produsere melk i cirka 3dager. I en ny studie har forskere gransket satellittbilder, fra hele verden, hvor de har de kunnet studere hvordan kuer over hele verden posisjonerer kroppene sine mens de spiser . NRF- kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. NRF- kua blir kjønnsmoden og viser første brunst når den er om lag 1måneder gammel.

De fleste kyr i Norge blir drektige ved inseminering. Det er medlemmene i samvirket som bestemmer hva samvirket skal foreta seg. Det er dermed bøndene selv som har satt avlsmålene for verdens mest bærekraftige ku , Norsk Rødt Fe (NRF).