Hvor mye gress spiser en ku pr dag

Hvis man har for mye grovfôr bør man med andre ord søke å tilpasse mengden kraftfôr slik at man får utnyttet dyras kapasitet til å ete grovfôr, og ikke ender opp. Jeg skal ikke komme inn på disse nå, men ei lakterende ku spiser normalt mellom 4-timer og tygger drøv mellom 6-timer per dag. Noen som da kan anslå hvor mange fem eg treng til denne produksjonen? Litt vanskelig å overføre alt mellom papir å praksis når det gjelder dette da det er så mye som spiller inn.

Hvor mange rundballer pr dyr innlegg 11. Flere resultater fra gardsdrift. Bufret Lignende Lett med tanke på at forer en et dyr med mer mat enn hva det trenger i vedlikeholdsfor øker det vekta si, forer. For mye tap av hold fra kalving og utover vil også føre til at kua kommer senere i brunst, og ikke tar seg så.

Kraftfôr minst to ganger om dagen , eller kanskje appetittforing første ukene er veien å gå? Hvis de hadde produsert akkurat nok til å mate kalvene, som i naturen, ville dette være ca liter om dagen. I sommer lanserer Nortura et splitter nytt produkt som heter Grasfôra ku. Jeg ble glad da jeg hørte det, for grasfôra kjøtt er in.

Det er supert at Nortura hiver seg rundt og gir bevisste forbrukere det de vil ha. Ifølge Nortura er grasfôra kuer dyr som ikke har fått mer enn ti prosent kraftfôr gjennom livet, og som har . Hvis man vil ha en sau til å beite ned litt stort og smått (naturens gressklipper har jeg skjønt) på et større område – hvor mye må man ut me og hvilke . Kalven dier i ere måneder, og avvennes gradvis. En norsk ku produserer i snitt liter melk per dag. Kalver som er alene, leker og spiser mindre. Spørsmål 2: Det jeg lurte på var hvordan melken produseres inne i kua ? Hva er det som skjer med det de spiser ? Denne melka er egentlig ment for kalven, men etter at kalvene har begynt å spise gress fortsetter bonden å melke kua.

Da vil jurene fortsette å produsere melk. De første leveukene drikker kalven mjølk mange ganger om dagen. Men etter en måned begynner okse- eller kvigekalven å bli nysgjerrig på både kraftfôr ( kornblanding av både bygg, hvete, soya og mye annet), høy og gras.

Hei , har en hoppe på år og lurer på hvor mye eg skal la henne spise ? En produktiv ku spiser nesten kg gress og drikker liter vann om dagen. På Barnas Gård har vi ammeku, så vi får ikke melk . Storfekjøtt belaster miljøet vårt mye mer enn gris og kylling. Gress utgjør omtrent prosent av det en norsk melkeku spiser. De resterende prosentene er kraftfôr som er nødvendig for at kua skal få dekket næringsbehovet sitt.

I år starter et stort, norsk forskningsprogram hvor fokuset er å produsere bioprotein med skog, gress og sjø som vekstmedium. Kjøttindustrien, dagligvarebaronene og forbrukerne trekker i samme retning: Nå skal gress bli mat. Og gress kan bli til kjøtt, hvis det bare passerer gjennom en ku eller en sau først. Det bør det gjøre, av (minst). I dag spiser norske dyr store mengder importert, soyabasert kraftfôr fra Sør-Amerika.

Det foregår mye spennende også . En ku skal melkes to ganger om dagen. Hele året så lenge hun gir melk. Ikke bare når du har lyst på melk, eller føler for å melke den. Dvs den må melkes søndags. Den spiser mye mat (ikke snakk om det en plen med gress kan gi) og ikke minst så bæsjer den mye.

Anonymous poster hash: . Forskjellen mellom gress og beite: ved beite står dyrene for høstingen selv, i motsetning til når dyrene fôres med gress i. FEm til vedlikehold og de resterende 5-. Når kua omdanner gresset til biff og kjøttdeig, kan vi mennesker utnytte ressurser som ellers er utilgjengelige oss. Storfe, sau og geit tilhører dyregruppen drøvtyggere og har et fordøyelsessystem som er spesielt laget for å kunne fordøye gress. Prosessen med å spise , drøvtygge og fordøye gressmaterialet.

Ei ku bruker for eksempel 7-timer per døgn på å spise. For eksempel vokser grisene og slaktekyllingene i dag mye raskere enn tidligere, og da blir det viktig at vi vet hva fôret til de rasktvoksende dyra må inneholde.