Hvor mange arter blir utryddet hvert år

Tallene for hvor mange arter som dør ut, er usikre. Det er svært få arter forskerne ser bli utryddet. Som den kjente evolusjonsbiologen.

Biologene er i tillegg usikre på hvor mange arter som faktisk finnes på kloden. Tap av verdens artsmangfold omtales som en av verden største miljøtrusler. Stillehavet i hvert fall i tjue år nå – men ingen har så langt blitt ufrivillig våte på beina. To tredeler av verdens dyr blir borte, slik overskriften lød på NRKs og forskning. Ikke siden dinosaurene forsvant for millioner år siden, har verden sett et tilsvarende tap av arter som i dag.

Det tar mange millioner år å komme seg opp igjen. Klimaendringer og tap av biologisk mangfold blir karakterisert som de to største truslene mot livet på jorda slik vi kjenner det. Hvilken art som blir den neste som utryddes vet vi ikke. Skal vi stoppe det dramatiske tapet av planter og dyr må vi klare å redde regnskogen, hvor over halvparten av landjordas dyr og planter lever.

Det går frem av en rapport som WWF legger frem i dag. Akkurat hvor mange arter som finnes i regnskogene vet vi ikke, og forskerne oppdager hvert år nye og ukjente dyr og planter. Hvert eneste år krymper bestanden av ville dyr med prosent.

Men en slik trend vil føre til at stadig flere arter blir presset til randen av utryddelse. Han betviler ikke sterk nedgang i antall dyr, men mener det er for mange hull i rapporteringen til å operere med så bastante tall som i Living Planet Index. Artene på jorda er i konstant konkurranse med hverandre, og at nye arter utvikles mens andre dør ut, er en selvfølgelig del av livet. Livsmiljøet er i stadig endring, og i noen perioder har endringene vært nærmest katastrofale.

For millioner år siden ble over halvparten av dyrartene utryddet , deriblant dinosaurene. De eldste organismene man kjenner fossilt, er encellete bakterier og blågrønnalger som er ca. Jordens alder anslås til å være ca. De første flercellete dyr er ca. Vi vet ikke hvilke dyr det var, fordi de bare er funnet i form av fossile gravespor.

På verdensbasis vil all regnskog være borte innen 1år. Et sted mellom – millioner dyre- og plantearter finnes i regnskogen, 50. Mange av medisinene vi produserer i dag har sin opprinnelse fra planter og dyr i . Dette er en mye raskere utryddelse enn noen gang tidligere i historien, og vi må vente at takten i utryddelsen.

Er dette empiriske kunnskaper? Kjenner vi til at så mange arter blir borte? Myers har basert sine utryddelseshypoteser på et sirkelargument.

Flere dyrearter i verden står i fare for å bli utryddet. Hvert andre år legger IUCN ut sin liste over verdens truede dyrearter. Rådgiver, biologisk mangfold i WWF- Norge, Kristin Thorsrud Teien, sier til DinSide at mange dyrearter komme styrket ut ved at det fokuseres på turisme fremfor krypskyting. Noen naturvitenskapsmenn anslår at flere tusen arter blir utryddet hvert år. Fjellkjeder utgjør heldigvis et trygt sted for planter og dyr som det tidligere fantes mengder av mange steder.

Men selv i slike områder utgjør forurensning og menneskelig inngripen en trussel. Det er kanskje ikke noe sted hvor dette er mer tydelig enn . Charles Darwin var blant de tidligere forskerne som argumenterte for at jorden bare har plass til et begrenset antall arter. Han sammenlignet jorden med en planke hvor hver art var en kile banket inn i planken. Til å begynne med er det mer enn nok plass til nye arter , men etter hvert som det blir fullere og . I Norge har vi mye natur, men over 1arter har blitt utryddet de siste 2årene. Når vi hogger ned en gammelskog, som er blitt til over mange hundre år , forsvinner også levestedet til tusenvis av arter.

Vandreduen var en gang blant de mest tallrike artene på kloden. Det siste eksemplaret døde i zoologisk hage for drøyt 1år siden. Det er det overordnede spørsmålet mange ledende forskere stiller seg.

Hvordan gikk det så galt? Ved å vite mer om dette, kan vi kanskje gjøre noe .