Hvor lenge går en ku drektig

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver tidsrommet mellom eggcellenes befruktning og avkommets fødsel. Drektighetsperioden inngår således i metøstrus (den såkalte etterbrunsten), som dessuten også . Storfe (Bos taurus) kalles også tamkveg, krøtter, kyr, fe og naut med mer.

Det er en underart som har utviklet seg fra uroksen (Bos primigenius).

Hannen kalles okse, men går også under navn som tyr og stut. En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Kua går drektig i ni måneder og kalver en gang i året. Perioden hvor kua produserer melk, som også kalles laktasjonsperioden, varer fra kalvingen til melkeproduskjonen stanses før neste kalving.

Laktasjonskurven er en grafisk framstilling av hvordan melkeproduksjonen varierer i denne perioden. Det varierer fra ku til ku. Elefanten er drektig i knapt to år.

Ny forskning kan kanskje avsløre hva som gjør den tykkhudede kjempen i stand til å gjennomføre dette maratonsvangerskapet, som gir hjernen mer tid til å utvikle seg og hjelper kroppen til å . Kvige er hunnen fra 1-årsalder til første kalving. Oksene slaktes – år gamle, ca 3kg slakta. Kvigekalven blir bedekket når den er mnd. Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen.

Denne tidsperioden kalles drektighetstiden. Den kan variere betydelig etter dyrearten og er som regel kort hos små arter, lang hos store. Hos samme dyreart er den noenlunde konstant, men kan også variere en del etter . Kua blir gjort drektig en gang i året for å holde produksjonen oppe. Kalven blir vanligvis fjernet fra moren så snart den har fått i seg litt råmelk, og settes adskilt i en boks. Dette er en stor belastning på både ku og kalv, og kan gi kalven adferdsforstyrrelser som å suge på innredningen, sin egen kropp eller . Jeg lurer på hvor lenge hester er drektige , og hvor lenge de må ta seg av føllet.

Dette er jo nesten ett helt år, så en drektighet hos hest må planlegges nøye. Heidi svarer: Hester går drektige i ca. For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melke- produksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året.

Dette betyr at kua må være drektig senest dager etter kalving. Problemer med å oppdage brunst til riktig tidspunkt gjør at det i mange besetninger går lang tid for å få kalv i kua. De fleste søyene får to lam, men de kan få helt opp til lam.

Etter lamming går søya alene med lamma i noen dager før de slippes sammen med resten av saueflokken. Da har søya og lam lært hverandre å kjenne slik at de kan finne hverandre i flokken. Hvor mange spener har ei søye? Ei purke får som regel et kull med 8-grisunger to ganger i året. Kua spiser grovfôr (fôr laga av gras og strå) og kraftfôr.

Hva er det viktigste innholdet i kraftfôr? Du kan ta stingene om to. Han tar på seg den gamle, brune hatten og går ut i mørket. Det kan lønne seg å la en slik brunst. Alle vet at det er kalven som er babyen til kua.

Men hvor lenge er den kalv? Når de bare går sånn helt vanlig, og ikke finner på tull lenger, akkurat sånn som voksne damer, da har de blitt til en ku. De går drektige (gravide) i litt over måneder. Her er et par kviger som ligger og . Hvis du kan se tydelig at hun er gravi er det ikke sikkert det er så lenge igjen.

Kan være uke eller mnd. Hvis du ser det veldig tydelig, kan det hende at det ikke er så lenge til hun føder. Vær gjerne tilstede når hun føder . Ein bør difor arbeide for å få søyene i passeleg hald før paring (5) slik at ein her eit godt utgangspunkt for optimal fôring og unngår behov for sterk fôring i tidlig drektighet – det trengs ikkje noko til fostervekst då. Siste veka før lemming går produksjonen av progesteron ne og det vert danna . Som en konsekvens av at kua kontinuerlig skal produsere melk for menneskers konsum, er det vanlig å ta kalven vekk fra henne straks etter fødselen og fôre den opp på kunstig vis.

Det ser ut som om næringstilgangen i vinterhalvåret har innvirkning på om kua bringer fram en eller to kalver.