Hvor gammel bliver en gris

Ja hvor gammel kan et svin blive ? Hvis det altså ikke bliver slagtet? En gris er først udvokset, når den er minimum år. Det kan være lidt forskelligt fra race til race, hvor gamle grise kan blive. Minigrise bliver som regel 8-15 . Gris eller svin (Sus scrofa domesticus), også kjent som tamgris og tamsvin, er en underart av villsvin (Sus scrofa). I vitenskapelig sammenheng blir tamgrisen også.

Innblandingen av asiatiske tamgriser ser først. Mens grisen i naturen (villsvinet) gjerne får 4-unger, får grisen i industrien nå over unger per kull. På norske gårder er gjennomsnittlig slaktealder for ei purke 2-år. Tamsvin bliver kønsmodne 4-måneder gamle. Samtidig er antallet af landbrugsbedrifter, hvor der produceres svin, faldet fra 200.

Der indgås ofte kontrakt med slagteriet om levering af grise , der er produceret under hensyntagen til forskellige velfærdsnormer. I løbeafdelingen bliver søerne og sopoltene løbet med en orne (parret) eller insemineret. Søerne og poltene går i løbeafdelingen i 3-uger. Når den er drægtig (gravid), kaldes den en gylt (en gris , der er gravi første gang). På billedet ser man en so, der . Man kan så supplere med forskellige grøntsager, grise vil normalt spise alt det foder man giver dem, så derfor skal man passe lidt på, at de ikke får for meget.

En undtagelse er dog, hvis en so føler at . Det er ikke alle bondegårdsdyr, der bliver sendt en tur til slagteren, når de ikke længere er produktive. Nogle bliver sendt til fredelige plejehjem, hvor de kan få lov at nyde deres otium. Grundlaget for at producere sunde grise , der vokser godt og hurtigt, får mange smågrise og har en god kødkvalitet, er avlen. I Danmark har vi et fælles. Avlsdyrene bliver til i særlige opformeringsbesætninger, hvor fra landmændene kan købe dyrene til deres egen produktion eller i form af sæd til inseminering af egne søer.

Der er selvfølgelig undtagelser nogle bliver ældre og andre er yngre, inden de bliver skiftet ud. En stor del af svinefoderet bliver fremstillet af foderstoffabrikker, hvor fodermidlerne forarbejdes til den rette sammensætning og størrelse. En del landmænd blander selv foderet, blandt andet mange af dem der selv dyrker korn. Halm er dels med til at beskæftige grisene , dels giver det en god mæthedsfornemmelse. Moderen og ungerne opholder sig sammen i en stal hvor soen er fikseret i en lille boks, og ungerne dier hos deres moder.

Efter uger tages ungerne fra moderen og flyttes til en anden stal hvor de går sammen med andre unge grise. Pattegrisene bliver rutinemæssigt halekuperet uden bedøvelse, til trods for at dette har . Men minigrise bliver som regel 8-år, mens . De bor på marken og har en hytte med halm til at sove i eller i stalden med adgang til folde. De fleste økologiske slagtegrise i Danmark har ikke adgang til folde med jord og græs, de har adgang til ude arealer på beton, hvor de får . Svinekød bliver billigere og billigere samtidig med at svineproduktionen bliver mere effektiviseret og intensiveret. Langt den største del af den danske svineproduktion udgøres af den konventionelle gris , men salget af blandt andet frilandsgrise stiger.

Smågrisene og søerne går i en fol hvor de kan gå i læ i hytter. Det er helt fint for en ung mand at være lidt lummer i kanten – det kan ligefrem være friskt og kækt. Men der kommer en dag, hvor det er slut. Herefter vil enhver lummerhed blive opfattet som infantil – og man selv som en gammel gris. De krydses på forskellig vis, når der produceres slagtesvin, så de gode egenskaber fra de forskellige racer kombineres.

Dansk Landrace (L): Dansk. Hvad spiser en kunekune? Kunekuner er små, sjældne, farverige og ekstremt tamme svin fra New Zealand.

Hvorfor ikke kun gris ? De er kendt som Maori Pig, ordet kunekune betyder fed og rund på Maori-sprog.