Hva trenger bakterier for å formere seg

De er til stor nytte, men kan også forårsake sykdommer. Denne formen for formering kan gå så raskt at det ved særdeles gunstige . Fagstoff: Mikroorganismer er levende organismer som er så små at vi trenger lupe eller mikroskop for å se dem. De mikroorganismene vi oftest hører om, er bakteriene. En bakterie består av en eneste celle, men noen mikroorganismer er flercellede.

Inne i bakteriene finner vi oftest ett fritt kromoson hvor arveanlegget (DNA) finnes.

Og det er alt de består av. Men virus, da, tenker du kanskje? Er ikke det noe av det samme? Uten at vi skal gå i for mye detaljer, er det en viktig forskjell: virus er ikke i stand til å formere seg alene, men trenger en vertscelle for å lage flere virus. Derved får man en renkultur av bakterien som kan undersøkes videre når det gjelder vekstkrav og hva slags enzymprofil den har ved at man analyserer . Som med andre vekst komponenter, ulike bakterier krever ulike næringsstoffer for å formere seg raskt.

Chemoheterotrophs vokse raskt når de kan utlede næringsstoffer fra organisk karbon former (forbindelser fra levende organismer) som . Alt i fra minus grader til varmegrader er temperaturer forskjellige bakterier kan formere seg og overleve i. Dersom du for eksempel gir mikroorganismene en temperatur som de ikke trives i , vil de vokse og formere seg sakte.

En del arter, for eksempel sopp, amøber og bakterier har aseksuell forplantning ( også kalt kjønnsløs formering ) og forplanter seg gjennom avknopping av hele sitt cellemateriale til nye individer. Dette eksempelet viser også at formering og rekombinasjon ikke trenger å være koblet, slik tilfellet er hos de fleste dyr. Likeledes inkluderer begrepet bakterier tradisjonelt alle prokaryoter, den vitenskapelige nomenklaturen etter oppdagelsen av prokaryotisk liv består av to forskjellige typer av organismer som utviklet seg uavhengig av hverandre fra samme stamfar. Disse evolusjonære områdene blir kalt bakterier og archaea. Man kan bli syk når ellers harmløse bakterier som allerede finnes i kroppen, formerer seg i stort antall, når de opptrer et sted de ikke skal være (som tarmbakterier i urinveiene).

Bakterier trives best på en pH mellom 6-8. Eller vi kan bli syke hvis skadelige bakterier trenger inn i kroppen, for eksempel gjennom et kutt i huden eller via mat. I den anledning skriver jeg en teoridel om bakterier , og jeg er kommet til den delen der jeg skal skrive om hvordan bakteriene formerer seg. Jeg fant på nettet ut at bakterier deler seg enten ved celledeling, eller ved en type kjønnet formering(?), noe i nærheten av en kjønnet i hvertfall som jeg forstod. Når bakteriene får gode vekstbetingelser vil de formere seg veldig raskt og sykdomsfremkallende bakterier med god evne til å spre seg, kan føre til omfattende epidemier.

På grunn av dette trenger vi hele tiden nye antibiotika slik at vi kan ligge et skritt foran bakteriene. Kaktusfruktene forsyner firfislen daglig med mat og vann, mens firfislen sørger for at kaktusen kan formere seg. Det henger sammen med at frøet ikke. Siste års forskning har vist at flere typer bakterier ikke bare legger seg sammen i aggregater, men også danner geometriske figurer. Et merkelig fenomen er knyttet til en av . Formerer seg raskt ved to-deling ved gunstige forhold.

Mat gir ofte gunstige vekstforhold. De fleste bakterier er helt harmløse, men noen få. Hva trenger bakteriene for å vokse?

Noen få vil ha det kaldt, som i . Clostridium perfringens og Escherichia coli (E. coli) er for eksempel to bakterier som formerer seg veldig raskt. I varmtvannssystemer kan bakterier formere seg enten i væskefasen eller adherert til faste flater i kontakt med vannet (såkalte biofilmer). I slike biofilmer vil mikrobene være delvis skjermet mot kjemikalier som f. Virus er mikroorganismer som ikke er i stand til å formere seg alene. De er nødt til å invadere en vertscelle og overta dens maskineri for å kunne lage flere viruspartikler. Virus består av genetisk materiale (DNA eller RNA) omgitt av en beskyttende proteintype.

Den er i stand til å hekte seg fast . Populasjoner av bakterier kan blomstre opp eller bryte sammen i løpet av få dager. Aerob – med oksygen, trenger oksygen. Som nevnt ovenfor spiser sopp karbohydrater. Når bakteriene skal formere seg , deler de seg i to. Karbohydrater kan også inneholde . Først kopierer bakteriecellen DNA.

Hver del får DNA, så deler cellen seg i to. Dette gjør en bakteriecelle ofte på 2-timer. Slike bakterier kaller vi nedbrytere. De deler de døde organismene .