Hva er genteknologi snl

Genteknologi , teknikker som tillater at DNA isoleres, karakteriseres, modifiseres, tas opp i celler og uttrykkes i form av proteiner. Genmodifisering, endring av en organismes genetiske sammensetning ved bruk av gen- og celleteknologi. Det fremstilles genmodifiserte bakterier, gjær, planter, fisk, forsøksdyr og dyr som produserer medisinsk viktige proteiner.

Dyr og planter med ekstra genmateriale kalles transgene. I mange land pågår diskusjon om det etiske ansvar ved bruk av genteknologi. I Norge er arbeid med rekombinant DNA regulert av lov av 2.

Bruken av bioteknologi reguleres av en rekke lover, hvor bioteknologiloven og genteknologiloven er de mest sentrale. Vi sier at gener koder for egenskaper. I helsevesenet kan man bruke genteknologi til å fremstille forskjellige medisiner.

Gener kalles derfor arveanlegg. Ved hjelp av genteknologi kan man i dag fremstille blant annet insulin og veksthormoner. Det er også mulig å bruke gener fra hjertet til et menneske og sette dem inn i en gris tidlig på fosterstadiet.

Da vil hjertet til grisen bli et menneskehjerte og . Fagstoff: Mennesket har i mange tusen år drevet med avl og kunstig utvalg for å få fram bestemte egenskaper hos planter og dyr.

Avlsarbeidet har gitt oss tallrike gode raser, men dette arbeidet tar mange generasjoner, og resultatene trenger ikke alltid å bli som forventet. Ny forskning og nye teknikker gir . Føre var-prinsippet er en god leveregel. Men det kan også gå ut på dato og bli et unødig hinder for forbedringer. Eksempler på egenskaper som gener er oppskrifter for er fargen på en blomst, . Restriksjonsenzymene som brukes innen genteknologi har på samme vis en naturlig oppgave å beskytte bakteriene mot fremmed DNA fra andre prokaryoter og bakterievirus . DNA er arvestoffet som finnes i alle celler. DNA har to hovedfunksjoner.

Dette kan for eksempel være fargen på en blomst eller blodtypen hos et menneske. Disse oppskriftene kalles gener. DNA kalles arvestoff fordi . Hva er genmodifisert mat?

Genmodifisert mat er næringsmidler som består av, inneholder eller er framstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret sine arveegenskaper ved hjelp av genteknologi. Mer informasjon om genmodifiserte matvarer finner du på Matportalens hjemmeside. Kartlegge, isolere, modifisere og tar opp DNA Hvorfor bakterier? Encellede – Små – Stor overlevelsesevne – Formerer seg raskt.

I dette innlegget skal jeg prate litt om genteknologi. Bruk av bakterier i genteknologi.

GMO (Genetisk Modifisert Organisme) er en organisme som har endret sitt arvestoff ved hjelp av genteknologi. Før jeg starter vil jeg forklare hva genteknologi er. Det finnes ikke noen enkel og lett forklaring på hva genteknologi egentlig er, men ordet sier deg at det handler om gen og teknologi. I følge SNL så er genteknologi teknikker som tillater at DNA isoleres, karakteriseres, modifiseres, tas opp i celler og . I alle år har vi mennesker endret på. To konkrete eksempel på dette er hvordan vi ved hjelp av genteknologi kan forhindre at tomater fryser fordi det er satt inn et DNA fra fisken som forhindrer at den fryser.

Vi har også greid å avle fram kyr og sauer. Mitt spørsmål vil være hva som inngår i bioteknologi? Læreboka bioregner genteknologi som en undergren av bioteknologi, og ifølge snl danner genteknologi grunnlaget for all den moderne . Bioteknologirådet gir råd i saker som gjelder bruk av bio- og genteknologi på mennesker, dyr, planter og.

Ikke bare til forskning og som et . KAPITTEL – GENTEKNOLOGI. Genteknologi : en teknikk der en tar ut biter av DNA (gener) fra en celle og setter dem tilbake i samme celle eller en annen. Meningen min om Genteknologien er at det bør tillates for de som ønsker det fordi, alle har forskjellige meninger om Genteknologien og det er sikkert mange som trenger det selv om det har de negative sider fordi, det kan være at positive sidene dominerer de negative sidene. Hvorfor er debatten om genmodifisert mat så konfliktfylt, og hva kan bidra til å bringe den videre?

Oppgaven tar for seg både rådende oppfatninger om genteknologi i mat – hvordan de formes, hva de inneholder, hvilke.