Hva er fjørfe

Fjærfe , fjørfe , fjærkledde husdyr. I nordisk husdyrbruk er det i første rekke fire arter som har økonomisk betydning: høns, gås, and og kalkun. Andre som duer, svaner, perlehøns og påfugler holdes mest som prydfugler og for fornøyelsens skyld.

Også fargevarianter og dvergtyper av mange hønseraser . Denne zoologirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe ved å utvide den.

Fjærkre (også fjærfe ) er et fellesnavn for tamme fugler i landbrukssammenheng, buskap med fjær. Opprinnelig var der bare høns og kanskje noen ender og gjess som ble omtalt som fjærkre. I den senere tid har det også blitt mer vanlig med oppdrett av kalkun, og struts. Selv om disse dyrene ser nokså like ut, krever de forskjellig fôr.

Hva slags fôr som trengs, avhenger også av hvilket stadium i livsløpet dyret er i. Fjørfe er en fellesbetegnelse på fugler som benyttes til matproduksjon. Den vanligste arten er tamhøns (Gallus gallus domesticus), også kalt høns.

Det drives også matproduksjon på andre fjørfearter her i . Verpehøns og slaktekylling hører til under tamhøns. Som medlem i NFL får du utgaver av tidsskriftet. Det gir deg mulighet til å holde deg faglig oppdatert å følge med på hva som skjer i fjørfenæringen.

Melder du deg inn senere på. Hva kan du om dyra på skalldyrbordet? Noen spørsmål om steinbiten. Med øye på dyrevelferd hos fjørfe av Hanne Christine Øverli, produktsjef fjørfe , Felleskjøpet Med øye på dyrevelferd hos fjørfe. KROMAT, Felleskjøpets sortiment til fjørfe i proffmarkedet, er mer enn kraftfôr.

Det setter fjørfeet og fjørfebonden i fokus og bidrar til at bonden lykkes i sin produksjon. Forskrift om hold av høns og kalkun krever at alle som jobber med kylling har nødvendig kunnskap om dyras fysiske og psykiske behov. Kurset gir røkteren nødvendig kunnskap om fjørfeets biologi og atfer dyrevelfer hygiene og renhol helse og sykdom.

Alle ledd i kyllingproduksjonen, . Kylling slaktes ved ulik alder, avhengig av hva den skal brukes til. Det mest vanlige er at den blir slaktet når den er til dager gammel og veier rundt kilo.

Disse er vanligvis beregnet på å stekes hele. ESBL i kyllingfilêt, hva nå? Er kylling nå blitt et risikoprodukt? Etterspørselen etter økologisk mat er stadig økende.

Dette har ført til at det er underskudd på økologisk fjør fekjøtt i markedet. Har du lyst til å produsere økologisk fjørfekjøtt , og er nysgjerrig på hva som må oppfylles av regler? Her finner du en enkel presentasjon av hva du må. Hvorfor skal vi gi tilskudd ? Ganske enkelt forklart så gir tilskudd våre fugler sysselsetting ,ekstra stimuli og aktivitet , verdifulle vitaminer og mineraler og proteiner.

Ved å gi det vi kaller for sysselsettingsfor hjelper oss å holde dyrene våkne , hindrer uønsket adferd , økt fruktbarhet og vitalitet i flokken. Aktivitet i hønsegården . DYREVELFERD HOS KYLLING Sverre Rædergår Nortura. HUSDYRTREFF, KURS FOR HUSDYRLÆRERE, GARDERMOEN 5. Genbanken for fjørfe sikres økonomisk ved å få driftsstøtte fra . Startfôr uten tilsatt koksidiostatika. Riktig energi-innhold og skreddersydd aminosyreprofil for god tilvekst, utvikling av tarm og immunstimulans. Tilsatt resin for et bedre tarm-miljø.

Mengde fôr bør justeres ifht. Hvordan sikre et tarmmiljø i balanse hos kyllingen? Hva som spesifikt utgjør en balansert og ubalansert mikroflora er ikke helt klarlagt, men noen grupper bakterier vet man er sensitive mot stress.