Hva er evolusjonsteorien

Evolusjonsteorien er den vitenskapelige forklaringen på hvordan evolusjon ( dannelsen og endringen av arter) foregår. Dagens evolusjonsteori er basert på Darwins teorier og komplettert med beslektet og nyere forskning som ikke var kjent for Darwin (se også nydarwinisme). Det er tydelig at mange følelser fortsatt settes . Dessverre er kritikken mot evolusjonsteorien ofte preget av lite kunnskap om hva evolusjonsteorien går ut på og hvorfor den er akseptert av fagfolk.

Religiøse konklusjoner blir forsvart med argumenter som er laget for å se vitenskapelige ut.

Ofte vises det til at det blant evolusjonsmotstanderne er personer . Hans teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg er et viktig fundament for utviklingslæren. Reproduksjon: Hvert individ produserer i gjennomsnitt flere avkom enn hva som er nødvendig for å overta individets plass når det dør. Evolusjon , betegner innen biologien en endring av den genetiske sammensetningen i en populasjon, altså mikroevolusjon, eller utvikling av nye typer levende organismer, for eksempel arter eller slekter over ti altså makroevolusjon. Charles Darwin var den første til å foreslå en mekanisme for hvordan . En annen grunn til at Darwin ikke raskt publiserte sin evolusjonsteori var frykten for hvordan hans ideer ville bli mottatt av samfunnet.

En teori der arter endrer seg og oppstår som en konsekvens av naturlig utvalg plasserte ikke nødvendigvis mennesket i en særstilling i naturen.

Spesielt var Darwin klar over . Men det gjør de heller ikke. Darwins evolusjon er nettopp denne potente blandingen av tilfeldighet og styring. Variasjonen oppstår tilfeldig, som resultat av mutasjoner i arvestoffet. Men hvordan kom Darwin egentlig fram til evolusjonslæren, og hva gikk den ut på? Han vokste opp i en velstående familie som den yngste blant fem søsken.

Hans far var doktor og hans mor var datter av Joshia Wedgwoo grunnleggeren av . Imam Ahmad har en liste over forskere som avviser evolusjon , men han bryr seg tydeligvis ikke så mye om hva slags folk som befinner seg på listen (jeg har sett den selv flere ganger). Det er stort sett forskere med doktorgrad i irrelevante fag som f eks økonomi eller jus. Ikke at de ikke kan være smarte folk, . Charge: Takk for ordet, da tenker jeg evolusjonistene fikk noe å tygge på.

Hvis du ønsker å gi evolusjonistene noe å tygge på foreslår jeg at du først leser hva evolusjonsteorien går ut på, istedenfor å demonstrere din uvitenhet ovenfor evolusjon og vitenskap generelt . Er historien om Adam og Eva sann, eller kommer menneskene fra noen mus som overlevde. Forklaringen bygger som vanlig på en begrepsuklarhet, noe som selvfølgelig også gjør skillet mellom mikro- og makro- evolusjon uklart. Saken er nemlig den at der hersker stor uenighet om hva en art egentlig er.

Det handler om å finne en mest mulig objektiv måte å klassifisere alle levende skapninger på. Troen på en skaper som skapte universet er fortsatt den mest rasjonelle forklaringen på hvordan universet ble til, og evolusjonsteorien påvirker ikke det. Om du har tvil ved Guds eksistens, les Finnes det en Gud? Hva synes dere om å betegne evolusjonsteorien som fakta på lik linje med f. Sola er i sentrum av solsystemet? Spør du meg er det helt på sin plass, men lurer på om det er noen med innvendinger.

Hvor viktig er det egentlig at folk har en generell forståelse av hva evolusjon dreier seg om? Er ikke evolusjonsteorien kun et arbeidsredskap for biologer og fossiljegere? Jeg har med interesse lest innleggene til Trond Baugen, Ulf Benonisen og Sigve Brekke angående Darwin og synene på evolusjonsteorien.

Takk til Trond Baugen som startet debatten. Mitt eget syn på hva som bør være grunnlaget når evolusjonsteorien diskuteres, står nok helst på linje med det de to . Forskerne mener at tilgang på leverom har gjort det mulig for artene å .