Hva er en stamcelle

I tillegg til at stamceller kan bli viktige i behandlingen av en lang rekke sykdommer, kan studier av pluripotente stamceller hjelpe forskerne å forstå hva som skjer når et befruktet egg utvikler seg til et menneske. Hvilke mekanismer er det som gjør at celler går fra å være helt uspesialiserte til å bli mer spesialiserte? Hva så med hjerne, lunge osv. Fagstoff: En celle som ikke er spesialisert, men deler seg og kan gi opphav til nye celletyper, kalles stamcelle.

Vi sier at cellene differensierer fra stamceller til spesialiserte celler.

Eksempler på spesialiserte celler er nerveceller, røde og hvite blodceller, hudceller, muskelceller osv. Mens det er svært mange spesialiserte celler i kroppen, er det svært få stamceller. Eksempel: I benmargen er det stamceller som danner blodceller. Imidlertid blir embryoene ødelagt når stamcellene tas ut, og noen mener at det er feil å ødelegge liv for å få celler til forskning – uavhengig av hva som ellers ville skjedd med embryoene. Stamceller er kroppens grunnleggende byggestener.

Visse egenskaper gjør dem enestående i forhold til andre celler i kroppen. Som udifferensierte celler har ikke stamceller noen bestemt funksjon – f.

Blant alle kroppens celler er det noen få som har den egenskapen at de kan gi opphav til mange andre celletyper, samtidig som de lager en kopi av seg selv. Forskerne håper å kunne forstå hvordan stamcellene virker for å kunne . Vi kaller dette stamceller. Ved stamcellebehandling tar man egne stamceller ut av kroppen, renser kroppen og setter så inn stamceller igjen. Flere bivirkninger underveis. Tekniske hindringer for teknologien.

Problemer i jakten på benyttelse av stamceller ligger bl. For litt over år siden klarte forskerene endelig å isolere en stamcelle fra benmargen til et menneske. Dette kunne hjelpe mange pasienter med store brannskader. Enkelt forklart kan man kalle de . Forskning på stamceller kan bidra til å finne behandlingsmetoder for sykdommer som for eksempel Alzheimers sykdom, slag og Parkinsons sykdom.

Lær mer om stamcellene , morcellen som kan bli til alle andre typer celler i kroppen din. En stamcelle er en celle som kan gi opphav til forskjellige spesialiserte vevsceller, men også som ved deling gir opphav til en dattercelle med samme egenskaper som seg selv. I kroppen har vi forskjellige typer stamceller og noen er mer umodne enn andre.

Få har unngått å høre om stamceller og hvordan de kan få betydning for oss i årene fremover.

Men hva er egentlig en stamcelle ? Leder, Nasjonalt senter for stamcelleforskning. Professor, Institutt for medisinsk basalforskning joel. Faglig definisjon: En uspesialisert celle med evne til selvfornyelse. SOMATISKE STAMCELLER HAR EN VIKTIG. ROLLE HOS FØDTE INDIVIDER.

I VEDLIKEHOLD AV: -blod. Hva med andre vev som hjerne, hjerte osv? Celler eller vev produsert. Kort oversikt over hovedtyper. Hvor du finner stamceller , og hva de kan brukes til.

I dette innlegget skal jeg forklare deg hva en stamcelle er. I senere innlegg vil jeg fortelle deg hvilke muligheter som ligger i disse cellene og .