Hva er dekningsbidrag

Når man trekker variable kostnader fra salgsprisen, får man dekningsbidraget. Dette skal dekke de faste kostnadene. I handelsbedrifter kalles dette ofte avanse eller bruttofortjeneste. Vi kan også ta hensyn til faste gruppekostnader (særkostnader) dersom vi skal se på f. Det beløpet vi kommer fram til etter å ha trukket fra variable kostnader, kaller vi da dekningsbidrag mens vi taler om dekningsbidrag for å angi det resultatuttrykk vi kommer fram til etter å ha trukket fra de faste .

Da må man også på en eller annen måte beregne dette produktet sin andel av de indirekte kostnadene (at kostnadene er indirekte betyr at de ikke kan henledes direkte til ett produkt) Det finnes mange måter å fordele disse kostnadene på mellom ulike produkter. Dersom dekningsbidraget er større enn renteutgifter, . Gjennomgang av dekningsbidrag med eksempler. I denne artikkelen skal vi forklare hva dekningsbidrag er og hvordan vi finner dekningsbidraget gjennom et eksempel. Er det noe til overs etter dette, sitter man igjen med et overskudd. Alt du noensinne ønsket å vite om en dekningsgrad har blitt forklart i denne artikkelen.

Ved å beregne dette verdifull parameter, kan viktige avgjørelser om fremtiden for et produkt gjøres.

Den har spesiell betydning innen økonomistyring, som innebærer å . Siden alle produktene gir positivt dekningsbidrag , bør bedriften satse på alle tre produktene. Direkte materiale er knapp faktor – (kroner direkte materiale). Fiskeboller gir størst dekningsbidrag per krone direkte materiale, og det bør derfor satses bare på dette produktet.

Arbeidskraft er knapp faktor – (kroner direkte lønn). Det ligger i ordet hva kostnadsbasert prissetting går ut på: Først beregner vi kostnadene for produktet, så bestemmer vi prisen vi må ta for at vi skal selge med fortjeneste. Spørsmålene er hentet fra ulike eksamensoppgavesett. Marker riktige svaralternativer. Hvilken påstand nedenfor er riktigst mht.

Kostnadene som produktet påfører bedriften. Fortjenesten regner vi i prosent av . Hva er dekningsgraden da? Eller sagt med andre ord: dekningsbidrag – faste kostnader (fordi dekningsbidrag jo er inntekt (omsetning) minus variable kostnader). Regner du ut dekningsbidraget i prosent av salgsinntekten får du dekningsgraden (DG).

Denne metoden er vanlig for de som produserer varer og de som selger tjenester. Hvor stor skal du bli eller hvor liten kan du være ?

Hvordan vil det totale DB fra min produksjon påvirkes? Dekningsgraden oppgis i og forteller deg hvor . Hvor store investeringer må til:. Har jeg nok tilgjengelig arbeidskraft. Finansiering og Innovasjon Norge. Det er prisen minus summen av alle kostnader.

Beholdning av terdigvarer pr. Best mulig økonomisk resultat i gardsdrifta ut fra gardens ressurser. Men vurdêr arbeidsmengde og kapitalbehov i tillegg. Lønnsomhet – avkastning. Likviditet – kontantflyt.

Soliditet – evne til å tåle tap. Avhengig av målet med analysen. HVA SKAL VI ANALYSERE I. Regnskapstallene er bare en liten del av helheten ved drifta.

Kan vi håpe at u-styret er villig til å ta en debatt rundt disse, formodentlig utilsiktede, effektene til høsten? Også i flere tidligere lederartikler er universitetsstyrets budsjettvedtak om dekningsbidrag kritisert. Rektor og universitetsdirektøren har tidligere redegjort for hva dette vedtaket går ut på, blant annet i et .