Hva betyr etos

Aristoteles knyttet etos til tre egenskaper: Areté (moralsk kvalitet), phronesis ( sunn fornuft) og eunoia (velvilje). Dette innebærer at en taler som gir inntrykk av å ha disse egenskapene, vil gjøre et godt inntrykk på tilhørerne. Hva tilhørerne legger i disse egenskapene vil naturligvis variere med kontekst.

En tekst vil stort sett aldri bare inneholde etos , logos eller patos. Etos er et menneskes moralske karakter eller en kulturs særpreg. Ordet kommer fra gresk ethos og brukes ofte filosofisk i betydningen sedvane eller moralsk holdning.

Det greske ordet etikk (fra ethikos) har samme opphav som etos og betyr sedelig eller læren om det å vise moral. Etos dreier seg altså om troverdigheten og overbevisningskraften til forfatteren. Mye av forfatterens troverdighet blir etablert . Fagstoff: Når en tekst spiller på kvaliteter som troverdighet, integritet, faglig kompetanse og moral hos avsender, sier vi at etos står sterkt i teksten. Hva er interkulturell kommunikasjon? Oppgaver om mediekommunikasjon.

Hva kan du nå om Lasswells kommunikasjonsmodell? Avsenderens troverdighet kalles etos. Hvor stor tillit har vi til avsenderen og teksten?

Plan-Norge (under)bygger sitt etos ved å vise til ulike nettsteder. Logoen til Syklus styrker annonsens etos. Her finner du betydninger av ordet Etos.

Du kan også legge til en definisjon av Etos selv. Etos kommer fra gresk ethos og brukes ofte filosofisk i betydningen sedvane, eller moralsk holdning. Innen retorikken blir etos gjerne knyttet til logos og pathos, som til sammen utgjør de tre grunnleggende egenskapene som skal til for å virke overbevisende. En kort video som viser appellformene etos , logos og patos brukt i reklame.

Videoen kommer også innom. Hei, lurte på om noen kan fortelle meg hvordan jeg kan bruke Ethos , Pathos og Logos riktig. Tusen takk for alle svar. Hvis admin lurer, er dette ikke . Det å fremstå troverdig, og den viktigste av de 3. Derfor benytter man da etos , logos og patos for å overbevise leseren.

Etos betyr noe sånt som troverdighet. Er forfatteren troverdig? En psykolog som uttaler seg om barn med psykisk helse har en viss etos på grunn av sitt yrke. Hva vil forfatteren med teksten, hva er budskapet? Barack Obama er kjent for sine retoriske egenskaper.

Appellformer Når man vil overbevise en tilhører eller en leser, bruker man gjerne appellformer.

I vår tale har vi tre forskjellige appellformer: etos , logos og patos. Retoriske strategier i møte med frustrerte passasjerer på sosiale medier ved togkaos i. Trude Luice Nedregård Isaksen. Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI i. Digital kommunikasjonsledelse . Hva betyr dette i framføringssammenheng? Logos: – Det som presenteres, må være relevant og informativt, og det må formidles i en form som gjør at vi kan forstå og huske det. Etos : – Vi må tro på at taleren virkelig står inne for det han snakker om.

Arbeide med retorikk – Udir. Motivasjon og forarbeid. Du presenter noen nyhetssaker hvor. Gjenkjenn etos , logos og patos i reklame.