Husdyrkontrollen

Fristen for innrapportering av opplysninger til årsoppgjøret for Ku- og Geitekontrollen satt til mandag 8. En korrekt gjennomført husdyrkontroll gir deg som medlem et godt grunnlag for. Mjølkeprodusenter skal velge knappen Logg inn produsent på startsida. TINE- rådgivere og alle andre skal velge knappen Logg inn andre.

Om lag av norske bønder er medlemmer i husdyrkontrollen. Medlemskapen er frivillig.

I dag vert kostnadene til ku- og geitekontrollen dekt av fellesskapen over mjølkeprisen, men denne ordninga er under vurdering. Kontrollen er åpen for alle saueprodusenter i Norge. Sauekontrollen en den landsomfattende husdyrkontrollen for sau.

Størst er kukontrollen som omfatter ca. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Av Tone Roalkvam Vi har verdens mest komplette Storfedatabase, nå ønsker vi at den skal bli verdens beste.

Central Statistical Office (UK). Access the full text: NOT AVAILABLE. Eg får iallefall berre feilmelding.

I tillegg er den grunnlag for mye av forskningen i . Husdyrkontrollen – et viktig organ for registrering og raadgivning. Husdyrregisteret (for de som ikke er medlem i husdyrkontroll ) innen fristen? Storfe: Rapportering skal skje innen dager, enten til husdyrkontrollen eller direkte til. Kravet for å få godkjent årsoppgjør er minst kontroller, derav minst med. Husdyrkotrollen has during last 1years collected data and made use of them in feeding, breeding etc.

Konsernstyret vedtok i vår å innføre et tillegg p. Skal du oppnå tillegget, må du gjennomføre og rapportere melkeveiinger og prøveuttak . Alle storfeprodusenter skal sørge for registreringer på Helsekort for enkeltdyr og buskap. Fra alle buskaper som er medlem i Kukontrollen blir alle data fra kortene rapportert inn til en database. Q-meieriet, Veterinærhøgskolen,. NILF, FKRA og VRI Trøndelag var med på konferansen. Ho kunne fortelja at det i dag er om lag 7robotari drift i Norge, der kvar.

Myndigheter og forvaltning. Overvåking, dokumentasjon. Gjennom HK følges utviklingen av melkeytelse, melkens kjemiske sammensetning samt celletall og dyrehelse på både enkeltdyr- og besetningsnivå.

HK er basis for melkeprodusentenes kvalitetssystem . Produseninavn: čigfberg Vlderegáende.

Det er satt av million . Informasjonen fra husdyrkontrollen skal kombineres med data fra de automatiske melkingssystemene og fra sensorer. Enorme mengder data vil bli registrert, og det vil bli utviklet nye matematiske modeller som samler alle data om hver eneste norske ku. Datamaterialet vil gjøre Norge i stand til å avle fram . Vi både utvikler og forvalter våre fagsystemer, og har ambisjoner om å kunne kalle oss det ledende Bio IT-miljøet i Norge. TINE har utviklerressurser og systemansvarlige på Ås som utvikler og forvalter systemer rettet mot mjølkeprodusenter og TINEs rådgivere. Hvis du har et abonnement, så tast din mail adresse og kodeord i loginfeltet øverst på siden.

Har du glemt din kode så tryk her. Hvis du ønsker at bestille et abonnement, har spørgsmål eller rettelser til dit eksisterende abonnement, .