Høy eller lav yield

Jo lavere yield , desto i utgangspunktet høyere verdianslag for eiendommen, gitt andre forhold like. Tallene i tabellen under. Oslo CB ,. Det skriver Union Norsk Næringsmegling i sin seneste markedsrapport.

Næringsmegleren konstaterer at etterspørselen etter eiendom med sentral beliggenhet og lav risiko holder seg høy.

Ingen av partene vil ut med noen pris eller yield. Rent praktisk organiseres dette gjennom utlegging av kommandittselskapsandeler eller via et aksjeselskap. Det har vært solgt næringseiendommer med yield under noe som er svært lavt tatt i betraktning et rentenivå som ligger godt over dette. Hvor høy er leien per kvadratmeter. Artikkelen konsentrerer seg om verdivurdering av forretningseiendom, det vil si eiendom som eies med det formål å generere leieinntekter eller oppnå verdistigning.

Denne typen eiendom blir det helt. I bobler er leien høy , risikopremien lav og veksten høy , mens det i kriser er motsatt. Tilsvarende vil tomtepriser og .

Når vi treffer toppen, er vanskelig å si. Analytikeren trekker frem at det såkalte yield -gapet er historisk høyt , på nærmere 2basispunkter. Yield -gapet tilsvarer . Slike eiendommer omsettes for høye priser ( lav yield ) og kalles gjerne for obligasjonseiendom eller. Risikofaktorer som kontraktsrisiko og geografisk risiko anses som lave da det alltid vil være høy etterspørsel etter lokaler i eiendommen, og om eiendommen skal selges vil det.

Hvilken eller hvilke verdivurderingsmodell(er)er mest egnet for å finne markedsverdi for. Når rentene er lave , og lavere enn den løpende direkteavkastningen, i vårt tilfelle prosent, så vil. RE^1: Fornuftig yield på en utleieleilighet vs ta gevinst. Er taksten kanskje for lav ? Du bør jo også ta med et løpende vedlikeholdsbehov i . HegnarOnline DebattforuInnlegg – Hegnar Forum innlegg 12.

Flere resultater fra forum. Hva-er-bedriften-verdt-Inntjeningsbaserte-beregningsmetoder Bufret Lignende 11. Dersom man ved en sammenlignende analyse . I et scenario med lave renter, synes mange en bygård med 6-prosent yield er attraktivt, sier megleren.

Men leietakerne av forretningslokalene er solide aktører som har vært der i år eller mer, og risikoen er lav.

Selve prisjusteringen vil si at man opererer med høyere priser i perioder da prisfølsomheten er lav (f.eks rushtider, høytider, etc.) enn når prisfølsomheten er høy. Alle områder vil mer eller mindre oppleve ringvirkninger av markedet i. Den høye ledigheten vil vedvare i flere år. Tabellen viser yield på ”attraktive” eiendommer. Risikopåslaget mot prime kontor er likevel på et relativt høyt nivå.

Etter at NAV sin registrering av varsler om . Sterke drivkrefter vil fortsette å holde yielden lav , men situa-. Og for det tredje bidrar et høyt leienivå og fortsatt lav yield til at mange prosjekter blir svært lønnsomme for utviklerne. I boligmarkedet er balansen mellom tilbud og etterspørsel i ferd med å endres.

Norske høyrenteobligasjoner har til gode å gi høy avkastning. For litt over tre år siden skrev jeg en artikkel med tittelen High yield ble lav avkastning. Hele poenget med high yield eller høyrente er å oppnå høyere avkastning enn inflasjon og risikofri rente.