Honningurt dyrking

Gå til Dyrkning og bruk – Planten er dagnøytral og blomstrer hele vekstsesongen. Det kan likevel være en fordel å så i to eller tre omganger for å sikre tilstrekkelig blomstring utover høsten med tanke på honningproduksjon. Vanlig honningurt er en relativt nyinnført plante som passer å dyrke på åkre som ellers skulle . Humlene og biene eeeelser den!

Helt klart de summendes favoritt i min rikholdige bufett av humlevennlige blomster 🙂 Dette er første . Vi anbefaler å måle opp arealet du vil så først, og veie opp frømengden som trengs.

Etterpå kan frøene rakes godt ned i jorda med en vanlig rive. Velegnet som efterafgrøde, og den bør indgå med større eller mindre andel i alle korterevarende efterafgrøder. Ved henfald eller nedfrysning giver den plads for andre arter i blandingen.

I våre dager brukes planten mest som grønngjødsling og som fôrplante for bier. Honningurt tåler udsåning til slutningen af august. Samtidig er den jo rigtig smuk.

Frø sås direkte på voksestedet fra . Rikelig med blomster, god nektar- og pollenproduksjon og svært lang blomstringstid gjør den attraktiv for biene selv om de må fly langt for å trekke på den.

Ved frøavl av honningurt , . Sås den i marts-april, direkte på friland og på et voksested med sol eller halvskygge, kan den blomstre i flere måneder fra juni-juli og hen til efter den første frost i efteråret. Gode nyheder kommer ikke hver time, men i går kl. NaturErhvervsstyrelsen – en positiv nyhed for nogle af de betrængte landman der på mange området er i klemme: – Du kan nu bruge honningurt i din blanding som MFO-efterafgrøde, skriver NaturErhvervsstyrelsen.

Stammer fra California, dyrkes som honningplante for bier og er funnet forvillet flere steder i Norge. Plantene kan dyrkes på stedet, eller hentes inn fra et annet sted for så å bli gjødsel til nye planter som skal dyrkes. Ettårige arter med rask etablering er da aktuelle, for eksempel honningurt eller korn i blanding med ettårige belgvekster som erter og vikker, eventuelt en rasktvoksende korsblomstra kultur. I praksis kan avlingene være like store – men oftest er de lavere, og opptil lavere, i økologisk dyrking.

Flere faktorer avgjør en frøavling, akkurat. For å oppnå ønska effekt må honningurten. Kløverdekke: Grønngjødsel i praksis, utvalget av planter for grønngjødsling er stort og tilpasses sesong og det man skal dyrke – og pris. Naturen er vår læremester, og naturen er økologisk.

Dyrking av fangvekst etter tidligkulturer har i relativt liten grad vær praktisert i Vestfold. Pionerblandinga har vært prøvd ut i prosjektet ”God økologi er god økonomi” et pilotprosjekt . Der- som det på naboarealer dyrkes frø er det viktig å sjekke hvilken sort som dyrkes hos nabo før en sår gjenlegg. Hvordan dyrke grønnsaker selv i en kjøkkenhage?

Og da neste vår kom var så å si alt plantedekke, både gress og ugress, borte, og jorda var klar til å dyrkes.

Det sås striper med grønngjødsel mellom grønnsakradene. En blanding av perserkløver, italiensk raigras og jordkløver kan være . Lær også mer om grønne prinsipper og følg oppskriften til Jens på tre bed hvor du selv kan dyrke sunne økologiske grønnsaker. Gode grøntgjødningsplanter er honningurt , erter, åkerbønner og hestebønner, kornsorter og fløyelsblomst (Tagetes).

Insekter – I en økologisk kjøkkenhage . Dersom rødkløveren er godt etablert, kan kornhalmen kuttes. Unngå spillkorn og sett igjen lavest mulig stubb. DEBIO) krever at det ved all økologisk dyrking skal bruke økologisk såvare så sant dette kan skaffes.