Hereford okse vekt

Oksen skal forventes å gi lite fødselsvansker hos avkommene. Avlsverdi for fødselsforløp. Vekstegenskaper, vekt ved dagers alder”). Hvit nakkestripe fra bak ørene til kammen. Moderate avvik kan aksepteres, men sorte hår og flekker er uakseptable.

Slakteprosent og passe slaktevekt til oksar og kviger. Ved intensiv fôring bør en redusera slaktevekta 5- og tilsvarande øke ved ekstensiv fôring. Anbefalt slaktevekt , kg. De fleste oksene blir slaktet når de er 6-800.

Det finnes i dag ikke ville kyr og okser , men det er mange ville dyr som er nære slektninger av kua og oksen. Tabell for utslakting av unge okser ved middels fôring og slakting på måneders alder. I tillegg finnes det flere andre raser uten nasjonalt avlsarbeid.

For å lese mer om disse. Temahefte – Fôring av okser til slakt mer uten å få for mye fett-trekk. NRF kommer i en mellomstilling. Husk att kryssningsdyr gjir heteroisieffekt.

Så hereford avleirer fett tidlig. Info om høylandsfe innlegg 24. Kalvingsalder kvige innlegg 24. Flere resultater fra gardsdrift. Storfe › Livdyrformidling Bufret Lignende Vektgruppe.

Mellom 1- 2kg levende vekt. Når Norges beste ammekuprodusent skal kåres, legges det stor vekt på fruktbarhet, selv om dette ikke premieres i tilskuddssystemet. Idun og Rune vet at det er en viss risiko knyttet til å bruke bare én okse på alle kyrne, men har foreløpig vært forskånet for okser som ikke er fruktbare, eller som har hatt . Optimal slaktealder for desse er på månader og med ei levendevekt ved slakting på ca. NRF ligg i ei mellomstilling når det gjelder feittavleiring, og optimal slaktealder ser ut til å være 14 . Kategori, Vektgruppe , Noteringspris. Tillegg over 1kg, Kr 28.

Prima kvalitet, Alder fra – uker . I kryssing med NRF: 9 ingen kalvingsvansker. Ung okse : – 2kg,. Slaktevekt ku 3kilo ( Fett 4-). Både hornede og kollete varianter finnes.

Hereford er nybegynnerrasen grunnet sitt gemytt. Antalls slakt innen de ulike KLASSENE. Hannen kalles okse , men går også under navn som tyr og stut.

En kastrert okse kalles kastrat eller gjeldokse. Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har. Fôrplaner til okser , tidlig slaktemodne . Fødselsdato skal dokumenteres.

Kalven skal vere uten skader,sykdom og lidelser eller merker etter skade og lidelse. Besetningen skal vere fti for skal vere fri for smittsomme sykdommer. Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves. Brystmål på NRF-kalver sammenlignet med reell vekt.

Heart girth measurement on NRF-calves compared to actual body weight. Minimumskrav til vekt ved ulik alder.