Hereford ku til salgs

Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge. NRF, drektig med hereford. For dager siden – CHA x, dr. Bedekt med hereford , Aremark, 245. Hereford , etter stambokført okse.

ANG, kyr selges, drektige. Kalver tar plass og det kan da være behov for å selge kalver for å få plass til andre dyr i besetingen. I hovedsak er det da oksekalven som selges.

Da er en fantastisk helg på møre og Eresfjord hos Idar Hånde over. De gule pattebøylene quietwean settes på 4-dager før man faktisk skiller kua og kalven helt fra hverandre, da blir de først vant til at det er slutt på melka mens. Vi er straks klare for en ny runde med salg av kvalitetskjøtt fra fornøyde og fritt beitende hereford som har forsynt seg godt av utmarkas spennende delikatesser.

For å øke bevisstheten rundt god drift i ammekuproduksjonen, kårer Animalia, Tyr og Nortura hvert år Norges flinkeste ammekuprodusent.

I år var det Idun Hammeren og Rune Smidesang i Fåvang som fikk den høythengende prisen. Prisen har vært delt ut to ganger tidligere, men aldri før til en . Både hornede og kollete varianter finnes. Meget utbredt som kollet, men ikke nødvendigvis homozygot.

To- rasekryssing gir et godt mordyr, og NRF- kua er et veldig godt utgangspunkt for å få ei god ammeku, mens tre-rasekryssing gir best slaktedyr. Ku som dier en eller flere kalver. Ku med 3fôrdager etter første kalving. Angus, Limousin og Simmental. Dyr der far og mor er av ulik rase blir benevnt krysninger.

Kriterium for kjøttfetillegg. Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker). Avlsokser av kjøttfe til salgs. Tilvenning i forbindelse med avvenning – gir større fôropptak og mindre stress.

Ammekuer som mjølker dårlig. En av kvigene skal ha bjelle.

De er av tradisjonelt utseende med hvite hoder og brun kropp. Alle kvigene har gule øremerker i begge ørene, kua har i tillegg hvitt merke.