Hereford kjøttfe

Området var tidlig kjent for gode kjøttdyr. Disse rasene gir slaktemodne dyr ved en. Vi ser at stadig flere og flere benytter seg av inseminering på kjøttfe og dette er en god utvikling for avlsarbeidet i Norge. Ok tilvekst , gode mor egenskaper.

Av de tunge vil jeg si at carolais er totalt best.

Den gir god vekst , god klasse , fettfri , og godt lynne. Aberdeen har skarpt gemytt , hereford erkoselige. Simmentaler vokser godt men mangler litt på klasse. Hvilken kjøttferase er best i forhold til krysning med.

Flere resultater fra gardsdrift. Storfe › Livdyrformidling Bufret Lignende Rase, Opplysninger, Kommune, Ref. Fra her tom 1-alle kolla-f. Kriterium for kjøttfetillegg.

Bedekt med angus, Sørum, 247. Klassekrav: R- og bedre. Vanlig avtaleinnmelding ( uker). Før du velger rase for bruksdyrkryssing med kjøttfe , er det viktig å se på gårdens driftopplegg og ressurser. Deretter kan du bestemme deg for hvilken.

Typisk for kjøttferasene er rask tilvekst, god muskelsetting og god kjøttkvalitet. De viktigste rasene er hereford , charolais, aberdeen angus, limousin og . Limousine og Charolaise er tunge europeiske raser som gir store biffer med lite intramuskulært . Men kjøttfe som charolais og hereford er bedre tilpasset et liv i norsk skog enn den tradisjonsrike hvite ullsauen. Dette er solide dyr som tar seg veldig godt fram i norsk skog.

Mye terreng som regnes som dårlig sauebeite, passer godt for disse dyra, forteller forskeren. Storfeet spiser ikke bare gress som sauen, men rydder i . De fem store rasene i Norge. Kjøttraser med nasjonalt avlsarbeid.

Slaktevekt ku 3kilo ( Fett 4-). Både hornede og kollete varianter finnes.

Avlsokser av kjøttfe til salgs. Dette er kjøttfe hvor kalven går sammen med mora, derav navnet ammekyr, sier Kristensen . Hereford er nybegynnerrasen grunnet sitt gemytt. Norsk kjøttfe har sitt utspring fra kontinentale og britiske storferaser.

Generelt er de kontinentale rasene litt større og magrere enn de britiske, som er mindre og har litt mer intramuskulært fett. Her finn du resultat frå kjøttfe -utstillinga fredag. Hos kjøttfe er få data tilgjengelig når det gjelder hvordan eggløsninger alternerer mellom eggstokkene og hvordan fostrenes kjønnsfordeling er i høyre og venstre børhorn.

Målet med studien var å undersøke hvilke eggstokker som hadde eggløsning i løpet av flere påfølgende brunster, og i tillegg å registrere hvordan kalver . Dyrsku’n feiret i helga 1år og på fredag ble det avholdt en kvigeauksjon. Hva er egentlig kjøttfe ? Kjøttfetillegg for ung okse, kvige og ung ku.